Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Inicjatywa lokalna to forma współpracy Gminy Żabia Wola z Mieszkańcami, w celu wspólnej realizacji pomysłów Mieszkańców na działania w naszej gminie.

Istotne w inicjatywie lokalnej jest to, że Mieszkańcy współpracują z gminą. Poza pomysłem na realizację konkretnego przedsięwzięcia Mieszkańcy deklarują również swoje zaangażowanie w jego realizację.

Kto może wystąpić z inicjatywą lokalną?

Mieszkańcy gminy Żabia Wola bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji pozarządowej lub podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego wymienionych w ar. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Jakie działania można realizować?

Wszystkie, które służą społeczności lokalnej. W ramach inicjatywy lokalnej można zrealizować np.  organizację imprezy kulturalnej, wydarzenia sportowego, budowę placu zabaw, remont świetlicy czy zagospodarowanie gminnej przestrzeni.

Jaki może być wkład własny Mieszkańców w realizację inicjatywy lokalnej?

Wkład Mieszkańców może polegać na pracy społecznej, na świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych (np. przygotowanie dokumentacji technicznej, użyczenie sprzętu do realizacji zadania). Najbardziej pożądaną formą udziału w realizacji jest wkład pracy społecznej, który będzie stanowić element integracji.

Jaki może być wkład Gminy Żabia Wola w realizację inicjatywy lokalnej?

Wkład Gminy może polegać na zakupie przedmiotów lub usług niezbędnych do realizacji zadania, użyczeniu gminnej nieruchomości i wsparciu organizacyjnym. Gmina nie przekazuje Mieszkańcom dotacji na realizację inicjatyw lokalnej. Środki wykorzystywane z budżetu gminy są bezpośrednio na zakup przedmiotów lub usług.

Realizacja inicjatywy lokalnej

Zadanie publiczne w ramach inicjatywy lokalnej zostanie zrealizowane jeśli złożony wniosek zostanie pozytywnie oceniony, a w budżecie gminy będą środki na jego realizację.

Zakres współpracy Gminy Żabia Wola i Wnioskodawców będzie ustalany każdorazowo w odrębnych umowach zawartych pomiędzy tymi podmiotami.

Wsparcie w przygotowaniu wniosku i realizacji inicjatywy lokalnej

Wyznaczony zostanie opiekun z ramienia samorządu, który będzie wspierał Mieszkańców na każdym etapie inicjatywy lokalnej. Zaczynając od przygotowania wniosku kończąc na przygotowaniu sprawozdania z realizacji.

 • opublikował: Krystyna Janiszewska
  data publikacji: 2018-04-30 14:36
 • zmodyfikował: Krystyna Janiszewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-30 14:37

 

 • opublikował: Krystyna Janiszewska
  data publikacji: 2018-04-30 14:39

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

 • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
 • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
 • piątek: w godz. 8:00-15:00