Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Żabia Wola

  • Instrukcja prawidłowego rozpalania w kominku

Czy wiesz, że drewno to polskie OZE czyli odnawialne źródło energii

Drewno ma zerowy bilans emisji CO2, jego spalanie nie zwiększa efektu cieplarnianego, a powstały popiół jest naturalnym nawozem, który można wykorzystać do użyźnienia ziemi w ogrodzie. To przestarzałe urządzenia grzewcze, niewłaściwie paliwo i nieumiejętne spalanie drewna w kominku może powodować zwiększenie ilości pyłów zawieszonych w spalinach z kominków oraz dodatkowe koszty.

  • Nowy Program Ochrony Powietrza

NOWY PROGRAM OCHRONY POWIETRZA

Sejmik Województwa Mazowieckiego Uchwałą 115/20 z dnia 08 września 2020 r. przyjął nowy program ochrony powietrza, który m.in. zakazuje używania kominków w tzw. dni smogowe.

Sprawdź jakość powietrza, prognozy zanieczyszczeń

Zanieczyszczenie powietrza to powszechny problem. W przypadku przekroczenia norm pyłu zawieszonego PM10 oraz innych substancji występuje realne zagrożenie dla zdrowia. Przyczyn należy upatrywać m.in. w emisji spalin, niekorzystnych warunkach pogodowych (niskie temperatury, słaby wiatr) oraz spalaniu paliw złej jakości. Przed wyjściem z domu warto sprawdzić jakość powietrza.

Problem zanieczyszczenia powietrza

Polska jest w czołówce państw, które mają problem z jakością powietrza. Okres zimowy i konieczność rozpalania w piecach czy kominkach sprawia, że temat zanieczyszczenia powietrza jest częściej podnoszony. Dotyczy to także gminy Żabia Wola.
Do urzędu napływają prośby o interwencję w sprawie podejrzeń o spalanie śmieci oraz wyjaśnienie jakie działania podejmowane są dla poprawy jakości powietrza.

  • opał

Wybieraj opał dobrej jakości

Informacje o uchwale antysmogowej dla Mazowsza są zamieszczane na stronie internetowej pod adresem:
https://www.mazovia.pl/ekologia-i-srodowisko/ochrona-powietrza/art,3,uchwala-antysmogowa.html

  • autor: Adam Pira (Referat POGK), data: 2018-08-24

Ostrzeżenia o jakości powietrza

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00