Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • Wypisy i  Wyrysy, zaświadczenia

od dnia 2 września 2019 r.
Wypisy i  Wyrysy z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
oraz zaświadczenia z tych dokumentów wydawane będą
w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00