Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Spotkanie z przedstawicielami Instytututu Badawczego Dróg i Mostów
2019.10.15
Spotkanie z przedstawicielami Instytututu Badawczego Dróg i Mostów

Wójt Gminy Piotr Rybka wraz Głównym Specjalistą ds. Rozwoju oraz pracownikami Referatu Inwestycji i Infrastruktury spotkali się z przedstawicielami Instytutu Badawczego Dróg i Mostów - Dyrektorem Leszkiem Rafalskim oraz Zastępcą Dyrektora  Januszem Rymszą.

Dzień Edukacji Narodowej
2019.10.14
Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dziękujemy Nauczycielom, Wychowawcom, Katechetom i Pracownikom Oświaty za pasję, entuzjazm i trud włożony w edukację dzieci i młodzieży, kształtowanie postaw obywatelskich oraz motywowanie do działania na rzecz rozwoju naszej lokalnej społeczności.

Oświetlenie na ul. Bajkowej w Józefinie i ul. Kościelnej w Żelechowie
2019.10.14
Oświetlenie na ul. Bajkowej w Józefinie i ul. Kościelnej w Żelechowie

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wybrana została najkorzystniejsza oferta na realizację inwestycji pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żabia Wola”.

Wyniki wyborów do Sejmu RP i Senatu RP 2019
2019.10.14
Wyniki wyborów do Sejmu RP i Senatu RP 2019
Na terenie Gminy Żabia Wola frekwencja wyniosła 68,03 %. W głosowaniu wzięło udział 4729 wyborców z 6951 uprawnionych. Szczegółowe wyniki zawarte są w protokołach z poszczególnych obwodów.
 
Pamiętaj! Wybory do Sejmu RP i Senatu RP już w najbliższą niedzielę
2019.10.11
Pamiętaj! Wybory do Sejmu RP i Senatu RP już w najbliższą niedzielę

Już w najbliższą niedzielę tj. 13 października 2019 r. odbędą się wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Głosowanie przeprowadzone zostanie w godzinach 7:00-21:00.

Spotkanie z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa
2019.10.11
Spotkanie z przedstawicielami PSG

Przypominamy, że 15 października br. o godzinie 17:00 w Strażnicy OSP w Skułach odbędzie się spotkanie z przedstawicielami PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie.

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019
2019.10.11
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019

W najbliższą niedzielę odbędą się jedne z najważniejszych wyborów - wybory do Sejmu i Senatu RP. 
Zachęcamy do udziału w głosowaniu. Wspólnie zdecydujmy kto będzie rządził naszym krajem, kto będzie miał wpływ na jakość naszego życia.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Zalesiu
2019.10.10
mpzp

Informujemy o możliwości składania wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola, obejmującego działki nr ew. 181/2, 183/2, 128/2, 129, 130, 131, 132 położone w miejscowości Zalesie.

Urząd Gminy ostrzega przez potencjalnymi oszustami.
2019.10.10
Urząd Gminy ostrzega przez potencjalnymi oszustami.

Informujemy, że Urząd Gminy nie ma podpisanego porozumienia z żadną firmą zajmująca się fotowoltaiką. Dlatego przestrzegamy przed pochopnym podawaniem swoich danych osobowych i apelujemy o rozwagę przy podpisywaniu dokumentów.

Umowa na bezpłatne użytkowanie nieruchomości w Żelechowie podpisana
2019.10.09
Umowa na bezpłatne użytkowanie nieruchomości w Żelechowie podpisana

8 października 2019 r. pomiędzy Gminą Żabia Wola a właścicielem nieruchomości składającej się z działek ewidencyjnych 562/26 i 562/27 położonych w miejscowości Żelechów zawarta została umowa użyczenia.

Samorządowcy badają stan dróg
2019.10.08
Samorządowcy badają stan dróg

Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Żabia Wola w dniu 8 października br.  samorządowcy wybrali się na objazd dróg, by zapoznać się ze stanem technicznym poszczególnych ulic.

Roboty utrzymaniowe na ul. Macierzanki w Grzegorzewicach zakończone
2019.10.07
Roboty utrzymaniowe na ul. Macierzanki w Grzegorzewicach zakończone

Zakończono roboty utrzymaniowe na ul. Macierzanki w Grzegorzewicach. Wójt Gminy Piotr Rybka oraz Zastępca Wójta Bohdan Nowosielski dokonali oględzin powykonawczych drogi.

Turniej Unihokeja o Puchar Wójta Gminy Żabia Wola
2019.10.07
Turniej Unihokeja o Puchar Wójta Gminy Żabia Wola

5 października 2019 r. w Centrum Integracji Społecznej w Ojrzanowie zorganizowany został Turniej Unihokeja o Puchar Wójta Gminy Żabia Wola. Patronat nad wydarzeniem objął Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera, który ufundował także nagrody dla zawodników.

Szkolenie dla Kół Gospodyń Wiejskich
2019.10.07
Szkolenie dla Kół Gospodyń Wiejskich

17 października 2019 r. w Strażnicy OSP Żelechów odbędzie się szkolenie dla osób, które chcą dowiedzieć się jak: założyć koło gospodyń wiejskich, prowadzić sprzedaż zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz budować markę KGW.

 
Działalność Gminnej Spółki Wodnej w Żabiej Woli
2019.10.07
Działalność Gminnej Spółki Wodnej w Żabiej Woli

Gminna Spółka Wodna w Żabiej Woli przeprowadziła prace konserwacyjne na rowach melioracyjnych, na których wykonanie otrzymała dofinasowanie  w wysokości 40 000 zł z budżetu Gminy Żabia Wola.

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00