Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Urząd Gminy Żabia Wola

Godziny pracy:
poniedziałek 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek 8.00 - 16.00
piątek 8:00 - 15:00

Dane teleadresowe
ul. Główna 3, 96-321 ŻABIA WOLA
46 858 27 00
Fax - nr wewnętrzny 12
urzad@zabiawola.pl


Adresy skrytek ePUAP
Urzędu Gminy Żabia Wola wskazanych
do przesyłania pism
w formie dokumentów elektronicznych:
/zabiawola/skrytka
/zabiawola/skrytkaESP


Wójt - Piotr Rybka
przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków we wtorki,
w godzinach 15:00-17:00

po wcześniejszym zapisaniu się w kancelarii urzędu

Zastępca wójta - Bohdan Nowosielski
przyjmuje interesantów w poniedziałki,
w godzinach 15:00-17:00

po wcześniejszym zapisaniu się w kancelarii urzędu

Rodzaj Gmina wiejska
Województwo mazowieckie
Powiat grodziski

 

Godziny pracy kasy Urzędu Gminy Żabia Wola
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - czwartek 8:00 - 15:00
piątek 8:00 - 14:30

Rachunki bankowe:
Bank Spółdzielczy Biała Rawska
Oddział w Mszczonowie


32 9291 0001 0046 3049 2000 0060
/podatki os. prawne, opłaty lokalne, opłata skarbowa/
Podatki od os. fizycznych oraz opłata
za gospodarowanie odpadami
- płatne na indywidualne rachunki bankowe.


53 9291 0001 0046 3049 2000 0070
/udostępnienie danych osobowych,
wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny/

20 9291 0001 0210 0744 2000 0010
/Gminna Spółka Wodna/

NIP Gminy Żabia Wola: 
838-14-26-472
REGON Gminy Żabia Wola: 750148578

NIP Urzędu Gminy Żabia Wola:
529-16-04-508
REGON Urzędu Gminy Żabia Wola:
000548258

 


Centrala

46  858 27 00
Fax: numer wewnętrzny 12


Kancelaria Wójta

inspektor Natalia Stępień
numer wewnętrzny 11


Zastępca Wójta

Bohdan Nowosielski
numer wewnętrzny 16


Sekretarz Gminy

Dariusz Dąbrowski
numer wewnętrzny 16


Skarbnik Gminy

Anna Sroka
numer wewnętrzny 17


Główny Specjalista ds. Rozwoju

Elena Niedźwiecka
numer wewnętrzny 38


Obsługa Rady Gminy, promocja gminy

inspektor Krystyna Janiszewska
numer wewnętrzny 33


Urząd Stanu Cywilnego, dowody osobiste

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Krystyna Grabowska
numer wewnętrzny 35

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Paulina Potkańska
numer wewnętrzny 35


Ewidencja ludności, Karty Dużych Rodzin, archiwum zakładowe

inspektor  Bogusława Murzyn
numer wewnętrzny 24


Inspektor Ochrony Danych, BIP, strona internetowa Gminy, informatyzacja,

Ewelina Radkiewicz
numer wewnętrzny 37


Referat Inwestycji i Infrastruktury (RI)

Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury
Anna Mucha
numer wewnętrzny 25

Z-ca Kierownika Referatu Inwestycji i Infrastruktury
Ewa Taras
numer wewnętrzny 13........................................

Drogi gminne
podinspektor Łukasz Baraniak
numer wewnętrzny 14

inspektor Renata Kosińska
numer wewnętrzny 40

Rozwój lokalny, oświetlenie uliczne, zaopatrzenie w energię elektryczną
inspektor  Karina Kołkowska
numer wewnętrzny 14

Zamówienia Publiczne

numer wewnętrzny 31


Referat Finansowy (FN)

Kierownik Referatu Finansowego

numer wewnętrzny 17

Podatki Lokalne
inspektor Kamila Pakuła
inspektor Ewa Karp
numer wewnętrzny 18

Podatek od środków transportowych , Egzekucja, Gminna Spółka Wodna - księgowość, Akcyza
inspektor Aneta Przybylska
numer wewnętrzny 28

Księgowość podatkowa, Opłaty Lokalne
inspektor Katarzyna Marszałek
inspektor Elżbieta Lubańska
numer wewnętrzny 22

Kasa
podinspektor Anna Szamburska
numer wewnętrzny 32

Księgowość Budżetowa, Płace, Sprawozdawczość
inspektor Jolanta Olczak
inspektor Anna Chmiel
inspektor Alicja Perzyna
numer wewnętrzny 20


Referat Pozyskiwania Środków Zewnętrznych (SZ)

Kierownik Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

numer wewnętrzny 30

inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych

numer wewnętrzny 30

specjalista ds. pozyskiwania środków zewnętrznych
Agnieszka Dąbrowska
numer wewnętrzny 30


Referat Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (POGK)

Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Magdalena Kowalik
numer wewnętrzny 19

Numeracja adresowa, planowanie przestrzenne
inspektor Magda Lewandowska
inspektor Anna Awsiukiewicz
numer wewnętrzny 29

Ochrona Środowiska, Wycinka drzew, Spółka Wodna
inspektor Adam Pira
numer wewnętrzny 29

Gospodarka Komunalna i Lokalowa
inspektor Małgorzata Reszka
numer wewnętrzny 36
inspektor Adrian Gzula
numer wewnętrzny 26


Mienie komunalne i gospodarka nieruchomościami

inspektor Halina Pałasz
numer wewnętrzny 19


Działalność gospodarcza, rolnictwo, ochrona zdrowia

inspektor Karolina Ryjak
numer wewnętrzny 23


Informatyk

Michał Wojciul
numer wewnętrzny 41


Kadry

inspektor Paulina Potkańska
numer wewnętrzny 34


Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00