Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Urząd Gminy Żabia Wola

Godziny pracy:
poniedziałek 9:00 - 18:00
wtorek - czwartek 8.00 - 16.00
piątek 8:00 - 15:00

Dane teleadresowe
ul. Główna 3, 96-321 ŻABIA WOLA
46 858 27 00
Fax - nr wewnętrzny 12
urzad@zabiawola.pl


Adresy skrytek ePUAP
Urzędu Gminy Żabia Wola wskazanych
do przesyłania pism w formie dokumentów elektronicznych:
/zabiawola/skrytka
/zabiawola/skrytkaESP


Wójt - Piotr Rybka

Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki,
w godzinach 15:00-17:00

Rodzaj Gmina wiejska
Województwo mazowieckie
Powiat grodziski

 

Godziny pracy kasy Urzędu Gminy Żabia Wola
poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek - czwartek 8:00 - 15:00
piątek 8:00 - 14:30

Rachunki bankowe:
Bank Spółdzielczy Biała Rawska
Oddział w Mszczonowie


32 9291 0001 0046 3049 2000 0060
/podatki os. prawne, opłaty lokalne, opłata skarbowa/ Podatki od os. fizycznych oraz opłata za gospodarowanie odpadami - płatne na indywidualne rachunki bankowe.

53 9291 0001 0046 3049 2000 0070
/udostępnienie danych osobowych, wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny/

20 9291 0001 0210 0744 2000 0010
/Gminna Spółka Wodna/

NIP Gminy Żabia Wola: 
838-14-26-472
REGON Gminy Żabia Wola: 750148578

NIP Urzędu Gminy Żabia Wola:
529-16-04-508
REGON Urzędu Gminy Żabia Wola:
000548258


Centrala

46  858 27 00
Fax: numer wewnętrzny 12


Sekretariat Wójta

inspektor Paulina Lewandowska
numer wewnętrzny 11


Sekretarz Gminy

Zofia Owczarek
numer wewnętrzny 16


Skarbnik Gminy

Marlena Górniewska
numer wewnętrzny 21


Biuro Rady, Promocja Gminy

inspektor Krystyna Janiszewska
numer wewnętrzny 33


Urząd Stanu Cywilnego, Dowody osobiste

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Krystyna Grabowska
numer wewnętrzny 35


Ewidencja Ludności, Karty Dużych Rodzin

inspektor  Bogusława Murzyn
numer wewnętrzny 24


Informatyzacja, Inspektor Ochrony Danych, BIP, strona internetowa Gminy

Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Ewelina Radkiewicz
numer wewnętrzny 37


Referat Inwestycji (RI)

Kierownik Referatu Inwestycji
Ewa Taras
numer wewnętrzny 13

Rozwój lokalny, fundusze UE
Justyna Skrzypkowska
numer wewnętrzny 30

Inwestycje gminne
inspektor Iwona Popowicz
numer wewnętrzny 25
podinspektor Anna Mucha
numer wewnętrzny 40

Drogi gminne
podinspektor Łukasz Baraniak
numer wewnętrzny 14

Rozwój lokalny, oświetlenie uliczne, zaopatrzenie w energię elektryczną
inspektor  Karina Kołkowska
numer wewnętrzny 14

Zamówienia Publiczne
inspektor Sylwia Glezner
numer wewnętrzny 31


Referat Finansowy (FN)

Kierownik Referatu Finansowego
Ewa Grzywna
numer wewnętrzny 17

Podatki Lokalne
inspektor Kamila Pakuła
inspektor Ewa Karp
numer wewnętrzny 18

Podatek od środków transportowych , Egzekucja, Gminna Spółka Wodna - księgowość, Akcyza
inspektor Aneta Przybylska
numer wewnętrzny 28

Księgowość podatkowa
inspektor Katarzyna Marszałek
numer wewnętrzny 17

Kasa
inspektor Alicja Perzyna
numer wewnętrzny 32

Opłaty Lokalne
inspektor Elżbieta Lubańska
inspektor Anna Sroka
numer wewnętrzny 22

Księgowość Budżetowa
inspektor Jolanta Olczak
inspektor Anna Chmiel
numer wewnętrzny 20


Referat Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (POGK)

Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Magdalena Kowalik
numer wewnętrzny 19

Numeracja adresowa
inspektor Anna Awsiukiewicz
numer wewnętrzny 29

Ochrona Środowiska, Wycinka drzew, Spółka Wodna
inspektor Adam Pira
numer wewnętrzny 29

Gospodarka Komunalna i Lokalowa
inspektor Małgorzata Reszka
inspektor Adrian Gzula
numer wewnętrzny 26


Mienie Komunalne i Gospodarka Nieruchomościami

inspektor Halina Pałasz
numer wewnętrzny 19


Działalność Gospodarcza, Rolnictwo, Ochrona zdrowia

podinspektor Karolina Ryjak
numer wewnętrzny 23


Kadry, Zarządzanie Kryzysowe, Ochrona informacji niejawnych

inspektor Henryka Szczepaniak
numer wewnętrzny 34


Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 9:00 - 18:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00