Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Wójt Gminy Żabia Wola - Halina Wawruch

Halina Wawruch (ur. 24.01.1961 r. w Nadarzynie) ukończyła studia na Wydziale Ogrodniczym Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Podyplomowe Studium Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim, studia podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa Informacyjnego w Akademii Obrony Narodowej oraz podyplomowe studia Audyt Wewnętrzny i Kontrola Zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Z samorządem związana jest od początku swojej kariery zawodowej. Pracę w Urzędzie Gminy Żabia Wola rozpoczęła w 1985 r. na stanowisku referenta, dwa lata później powierzono jej funkcję Kierownika Referatu Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Gruntami oraz Handlu i Usług, zaś w 1990 r. Sekretarza Gminy. W 2001 r. została wybrana na stanowisko Wójta Gminy Żabia Wola, urząd ten pełni do dnia dzisiejszego.

Od 2002 r. pełni funkcję Wiceprzewodniczącej Zarządu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”, od 2006 r. jest Prezesem Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Żabiej Woli i członkiem Zarządu Związku OSP RP w Grodzisku Mazowieckim, od 2009 r. przewodniczy Radzie Lokalnej Grupy Działania "Ziemia Chełmońskiego", zaś od 2015 r. jest Członkiem Wojewódzkiej Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Kontakt:
pok. nr 6
Sekretariat tel. (46) 857 81 81
email: urzad@zabiawola.pl

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 9:00 - 18:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00