Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

 • przypomnienie rata podatku

IV rata podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego

Uprzejmie przypominamy o zbliżającym się terminie płatności IV raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, który upływa 15.11.2023 r.

 • zaświadczenia elektroniczne

Elektroniczne zaświadczenia o dochodach i o niezaleganiu w podatkach

Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości, a także zaświadczenia o wysokości przychodu lub dochodu można uzyskać bez wizyty w urzędzie skarbowym.

 • rata podatku przypomnienie

III rata podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego

Uprzejmie przypominamy o zbliżającym się terminie płatności III raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, który upływa 15.09.2023 r.

 • Porównanie stawek podatku od środków transportowych za 2022 i 2023

Porównanie stawek podatku od środków transportowych za 2022 i 2023

Załącznik nr 1 do Uchwały - samochody ciężarowe powyżej 3,5 tony
Załącznik nr 2 do Uchwały - samochody ciężarowe od 12 ton
Załącznik nr 3 do Uchwały - ciągniki siodłowe i balastowe od 12 ton
Załącznik nr 4 do Uchwały - przyczepy/naczepy od 12 ton
Załącznik nr 5 do Uchwały - Autobusy

 • II rata podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego

II rata podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego

Drodzy Podatnicy! Uprzejmie przypominamy o zbliżającym się terminie płatności II raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego. Wpłaty na podatek należy dokonać w terminie do 15 maja 2023 r. za pośrednictwem Inkasenta (sołtysa), poprzez pocztę, bank lub przelewem na Państwa indywidualny rachunek bankowy wskazany w treści decyzji podatkowej.

 • Informacja o zmianie numeru rachunku bankowego

Informacja o zmianie numeru rachunku bankowego

Uwaga użytkownicy sieci wodociągowo – kanalizacyjnych.

Z dniem 18 kwietnia 2023 roku dla każdego użytkownika gminnej sieci wodociągowo – kanalizacyjnej został nadany indywidualny rachunek bankowy służący do opłat za zużytą wodę i odprowadzone ścieki.

 • I rata podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego

I rata podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego

Drodzy Podatnicy! Uprzejmie przypominamy o zbliżającym się terminie płatności I raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego. Wpłaty na podatek należy dokonać w terminie do 15 marca 2023 r. za pośrednictwem Inkasenta (sołtysa), poprzez pocztę, bank lub przelewem na Państwa indywidualny rachunek bankowy wskazany w treści decyzji podatkowej.

 • rozlicz PIT na rzecz Gminy Żabia Wola

Zapłać PIT w naszej Gminie, a Twój podatek dochodowy wróci do Ciebie!

Mieszkańcu, zadbaj o nasze wspólne dobro, rozlicz PIT na rzecz Gminy Żabia Wola, a Twój podatek dochodowy wróci do Ciebie!

 • ePodatki
 • System SMS

e-Podatki

Usługa e-Podatki umożliwia całodobowy, bezpłatny dostęp do aktualnych informacji o wszystkich posiadanych wobec gminy zobowiązaniach finansowych.
SMS-owy i mailowy system informacyjny o terminie zapłaty lub powstaniu zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 • odczyt wodomierza

Użytkownicy sieci wod-kan

Przypominamy o konieczności zgłaszania odczytów wodomierzy drogą elektroniczną na adres: faktury@zabiawola.pl lub telefonicznie: 46 858 27 22

 • e-faktury

E-faktury za zużycie wody i za odprowadzanie ścieków

Gmina Żabia Wola wprowadziła możliwość elektronicznego przesyłania faktur za zużycie wody i za odprowadzanie ścieków.

 • rachunki bankowe

INDYWIDUALNE RACHUNKI BANKOWE

Wójt Gminy Żabia Wola uprzejmie informuje, że z dniem 01.01.2018 r. każdemu podatnikowi nadane zostały dwa indywidualne numery rachunków bankowych, tj. na:
- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- podatki lokalne

 • Wstrzymanie odczytów wodomierzy

Odczyty wodomierzy przez inkasentów zostają wstrzymane do odwołania

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zwiększoną liczbą zachorowań na COVID – 19 odczyty wodomierzy przez inkasentów zostają wstrzymane do odwołania. Nie dotyczy odbiorców posiadających wodomierze radiowe.

 • wstrzymanie czynności inkasa podatków lokalnych

Komunikat ws. wstrzymania czynności inkasa podatków lokalnych

Informujemy podatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego lub płaconych w formie łącznego zobowiązania przez osoby fizyczne o wstrzymaniu prowadzenia inkasa podatków przez sołtysów na terenie Gminy Żabia Wola.

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00