Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • Nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi

Nowe zasady gospodarki odpadami

Od dnia 1 lipca 2020 r. wchodzą w życie nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi.

  • ABC segregacji

Zmiany w gospodarce odpadami

Informujemy o zmianach w gospodarce odpadami komunalnymi na terenie Gminy Żabia Wola. W związku z rosnącymi cenami za usługę odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, zrezygnowaliśmy z obsługi podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Żabia Wola.

  • Ważne zmiany

Ważne zmiany w gospodarce odpadami

W związku z zagrożeniem wynikającym z rozprzestrzeniania się wirusa Covid-19 zostały wprowadzone wyjątkowe zasady powiadomienia o wysokości opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz konieczności złożenia nowych deklaracji w przypadku chęci skorzystania z ulgi za posiadanie kompostownika.

  • Odbiór odpadów

Informacja o odpadach komunalnych w Gminie Żabia Wola

W związku z dwukrotnym nierozstrzygnięciem postępowania przetargowego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zostaliśmy zmuszeni do zawarcia umowy na okres dwóch miesięcy (marzec, kwiecień) z tym samym wykonawcą firmą Jarper na dotychczasowych warunkach w zakresie selektywnej zbiórki odpadów.

  • Odbiór odpadów typu: opony, leki, akumulatory, worki po...

Odbiór odpadów typu: opony, leki, akumulatory, worki po nawozach rolniczych

Przypominamy, że w dniu 06.06.2020 r. (sobota) w godzinach 8:00 do 12:00, na parkingu pomiędzy Urzędem Gminy Żabia Wola a Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej odbędzie się odbiór odpadów typu: opony, leki, akumulatory, worki po nawozach rolniczych.

  • odpady

Zbliża się termin opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I kwartał

Przypominamy, że 10 stycznia upływa termin opłaty za I kwartał 2020 r. z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Jednocześnie przypominamy o zmianie stawek opłat za 1 mieszkańca, która obowiązuje od 1 kwietnia 2019 r.

Opóźnienie w odbiorze odpadów komunalnych

Informujemy, że w związku z awarią jednej ze śmieciarek w dniu 15.10.2019 r. (wtorek) wystąpiło opóźnienie w odbieraniu od Państwa odpadów komunalnych (worek żółty, niebieski).
Odpady zostaną odebrane w sobotę 19.10.2019 r. Prosimy o pozostawienie worków przed posesjami do godziny 6.30.

  • Zalesie ul. Przejazdowa (skręcając z ulicy Zdrojowej w ul...

Przy ulicy Przejazdowej w Zalesiu podrzucono odpady

Dziś w nocy ktoś dopuścił się czynu podrzucenia odpadów z działalności gospodarczej zajmującej się serwisowaniem pojazdów ciężarowych. Odpady zostały wyrzucone w miejscowości Zalesie przy ulicy Przejazdowej. Prosimy o pomoc w ustaleniu sprawcy.

  • termin opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zbliża się termin opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za kwartał IV

Przypominamy, że 10 października upływa termin opłaty za IV kwartał 2019 r. z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Jednocześnie przypominamy o zmianie stawek opłat za 1 mieszkańca, która obowiązuje od 1 kwietnia 2019 r.

  • Akcja Sprzątania Świata na terenie Gminy Żabia Wola

Wspólnie sprzątanie Świata na terenie Gminy Żabia Wola

Zachęcamy do udziału w Akcji Sprzątania Świata na terenie Gminy Żabia Wola w dniu 28.09.2019 r.
Akcja organizowana przez Urząd Gminy przy współpracy Sołtysów.

Problem z odbiorem odpadów komunalnych

W ubiegły piątek firma Jarper sp. z o.o.  - wykonawca odpowiedzialny za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola - złożyła „wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym”.

Opłata za wywóz odpadów - nowe stawki

Od dnia 01.04.2019, tj. w drugim kwartale br., będą obowiązywać nowe stawki za wywóz odpadów komunalnych. Za odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny (segregowanych) zapłacimy 17 zł od Mieszkańca, zaś za odpady niesegregowane 29 zł.

Od 1 stycznia 2018 zmiana opłaty za śmieci

Rada Gminy Żabia Wola w dniu 28 listopada 2017 r. podjęła uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.

Ewidencja zbiorników

Właściciele nieruchomości proszeni są o wypełnienie i dostarczenie do Urzędu Gminy w Żabiej Woli w terminie do 31.12.2017 r., oświadczenia o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambo), przydomowej oczyszczalni ścieków lub o innej formie gospodarowania nieczystościami ciekłymi na nieruchomości. Aktualna ewidencja jest bardzo istotna np. przy opracowaniu planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00