Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

 • Zgłoś planowaną uprawę maku i konopi włóknistych

Informacja dla producentów rolnych - uprawa maku lub konopi włóknistych

Producenci rolni zamierzający w 2022 r. prowadzić na terenie Gminy Żabia Wola uprawę maku lub konopi włóknistych, zobowiązani są zgłosić ten fakt do Urzędu Gminy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 października 2021 r.

 • Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy

Sprawdź swoją wiedzę i wygraj jedną z 100 hulajnóg ufundowanych przez KRUS

PT KRUS w Żyrardowie zachęca dzieci rolników urodzone w latach 2007-2015 do udziału w kursie e-learningowym pt. "Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, który w nowoczesnej formie przybliża zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych i uczy poprawnych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia.

 • Szacowanie szkód w rolnictwie

Pomoc rolnikom poszkodowanym niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi

Wójt Gminy Żabia Wola informuje, że wnioski o szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych spowodowane przez deszcz nawalny m.in. w dniu 5 sierpnia 2021 r. będą przyjmowane do dnia 15 września 2021 r.

 • eWoP – startuje nowa aplikacja ARiMR

eWoP – startuje nowa aplikacja ARiMR

31 sierpnia 2021 r. ARiMR uruchomiła nową aplikację eWoP, która umożliwia rolnikom składanie przez internet wniosków o wypłatę pomocy przyznanej na działania inwestycyjne i premiowe finansowane z budżetu PROW 2014-2020. To kolejne, obok aplikacji eWniosekPlus, cyfrowe narzędzie, które nie wymaga przygotowania i wysyłania dokumentów w formie papierowej.

 • Afrykański pomór świń

ASF na terenie województwa mazowieckiego

Apel Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła i Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o rosnącym zagrożeniu ASF na terenie województwa mazowieckiego.

 • zwrot akcyzy

Zwrot podatku akcyzowego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że każdy rolnik który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

 • Szkolenie CDR Brwinów zaprasza

Zarządzanie zasobami lokalnymi w oparciu o fundusz sołecki

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza sołtysów, rady sołeckie, radnych i pracowników UG, członków KGW i OSP oraz aktywnych mieszkańców gmin na szkolenie e-learningowe pn. „Zarządzanie zasobami lokalnymi w oparciu o fundusz sołecki”

 • Nie dla ASF

Nie dla ASF

Celem akcji jest podniesienie świadomości i przypomnienie o podstawowych zasadach bioasekuracji, których należy przestrzegać w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną, i które są konieczne w celu zapobiegania tej chorobie.
 • ARIMR - składanie wniosków

Materiał siewny, pomoc klęskowa, wsparcie dla pszczelarzy – trwa przyjmowanie wniosków

Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mogą składać wnioski o pomoc finansową rolnicy, którzy: ponieśli straty spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi w 2020 r., chcą skorzystać z kwalifikowanego materiału siewnego lub prowadzą zarejestrowaną działalność pszczelarską.

 • rehabilitacja dla rolników po przebytej chorobie COVID-19

Rehabilitacja dla rolników po przebytej chorobie COVID-19

Kasa rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uruchamia nowy profil rehabilitacji leczniczej po przebytej chorobie COVID – 19.
Rehabilitacja ta będzie organizowana w 2 Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS:
-- Jedlcu od 24.05.2021 r.
-- Szklarskiej porębie od 04.06.2021 r.

 • wnioski o płatności

Wnioski o przyznanie płatności na rok 2021

Wnioski o przyznanie płatności na rok 2021 wraz z wymaganymi załącznikami można składać do dnia 17 czerwca br. wyłącznie przez Internet za pomocą aplikacji eWniosekPlus.

 • premie dla rolników

150 tys. zł premii dla młodych rolników – ARiMR przyjmuje wnioski

Wciąż można starać się o dofinansowanie na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania. Do 29 maja Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o "Premie dla młodych rolników". Pomoc finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020.

 • nabór wniosków

Wnioski na restrukturyzację do końca maja

O wsparcie finansowe na "Restrukturyzację małych gospodarstw" może starać się rolnik posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 hektar użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Nabór wniosków trwa do 29 maja br.

 • dofinansowanie

Pomoc na start dla grup producentów – wnioski tylko do końca maja

Jeszcze tylko do 31 maja Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o wsparcie na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. Pomoc, jaką mogą otrzymać rolnicy decydujący się na wspólne działanie, wynosi nawet 100 tys. euro rocznie.

 • ARMiR

Nawet 100 tys. euro rocznie dla grup i organizacji producentów

15 kwietnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o wsparcie w ramach działania Tworzenie grup producentów i organizacji producentów finansowanego z PROW 2014-2020. O wsparcie można się ubiegać do 31 maja 2021 r.

 • ptactwo

Informacja dla hodowców ptactwa

Na terenie Polski pojawiły się ogniska grypy ptaków (HPAI). Apelujemy do hodowców drobiu o podjęcie wszelkich działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa zjadliwej grypy ptaków.

 • konkurs krus

XVIII Ogólnokrajowy Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"

KRUS zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Zgłoszenia przyjmowane są do 23 kwietnia br. za pośrednictwem poczty elektronicznej. Główną nagrodą w konkursie jest ciągnik rolniczy.
 • komunikat

Komunikat KRUS

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną w Polsce, mając na uwadze dobro beneficjentów i pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od 22 marca do 9 kwietnia 2021 r. wprowadzone zostały ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów.

 • konkurs

Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!

PT KRUS w Żyrardowie zaprasza dzieci rolników w wieku 11-14 lat do udziału w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na  rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym. Pracę konkursową wraz z niezbędnymi dokumentami należy przesłać do 9 kwietnia 2021 r. na e-maila:rymowanka@krus.gov.pl

 • informacja ARiMR

Więcej czasu na złożenie wniosku o dofinansowanie na inwestycje chroniące przed ASF lub powodzią

Do 29 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydłużyła termin składania wniosków o wsparcie na przeciwdziałanie ASF i powodziom.

 • plakat

Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy - konkurs

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza najmłodszych do udziału w XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 31 marca 2021 r.

 • Żniwa

Zwrot podatku akcyzowego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że każdy rolnik który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT
 • farmer-657333_1920

Wystawa odzieży roboczej dla rolników w PT KRUS w Żyrardowie

Od dnia 10.08.2020r Placówka Terenowa KRUS w Żyrardowie zaprasza rolników oraz ich rodziny na wystawę odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej używanej przy stosowaniu środków chemicznych w gospodarstwach rolnych.
 • Zdjęcie - żniwa

Zwrot podatku akcyzowego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że każdy rolnik który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT
 • Szacowanie szkód po deszczach i nawałnicach

Szacowanie szkód po deszczach i nawałnicach

Na terenie województwa mazowieckiego wystąpiły burze z opadami deszczu w przedziale od 30 mm do 70 mm, lokalnie do 80 mm, z porywami wiatru do 90 km/h oraz miejscami występującym gradem, w dniach od 18 do 23 czerwca 2020 roku, Wójt Gminy Żabia Wola informuje, że poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie szkód powstałych w gospodarstwie, w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (deszczu nawalnego oraz huraganu).

 • obsługa w krus

KRUS wznawia obsługę interesantów w oddziałach i placówkach

W związku ze wznowieniem bezpośredniej obsługi interesantów, KRUS prosi osoby udające się osobiście do oddziałów oraz placówek terenowych o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

 • Chroń dziecko w gospodarstwie rolnym

Materiały edukacyjne KRUS dla dzieci i młodzieży

KRUS zachęca dzieci do wykorzystania wolnego czasu na  poznanie zasad bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym. Zapraszamy dzieci i młodzież z terenów wiejskich do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi.

 • Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS do 24 maja...

Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS do 24 maja 2020 r.

KRUS informuje, że do dnia 24.05.2020 r. został wydłużony okres zasiłku opiekuńczego dla ubezpieczonego rolnika/domownika. Zasiłek opiekuńczy przysługuje od dnia 31.03.2020 r. z tytułu opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat, oraz dziecku z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat.

 • Świadczenia dla Rolników

Świadczenia dla Rolników

KRUS informuje, że osoby , które nie później niż w okresie 30 dni od stanu obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii związanych z COVID – 19 złożą wniosek o przyznanie, ponowne ustalenie wysokości lub podjęcie wypłaty:  emerytury rolniczej, renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej , dodatków  i świadczeń wypłacanych z emeryturami i rentami, mogą uzyskać prawo do tego świadczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia 01 marca 2020 r.

 • Przymrozki - wniosek o szacowanie strat

Uwaga sadownicy

Już w kwietniu (18-21.04.2020 r.) na terenie województwa mazowieckiego wystąpiły przymrozki, które spowodowały liczne szkody w sadownictwie. Informujemy, że rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego mogą złożyć wniosek o szacowanie strat w gospodarstwie rolnym.

 • Nawadnianie w gospodarstwach rolnych

Nawadnianie w gospodarstwach rolnych

Termin naboru wniosków wydłużony do 20 lipca 2020 r.

 • susza

Pomoc suszowa - ARiMR sukcesywnie realizuje wypłaty

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wznowiła wypłaty pomocy suszowej dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w 2019 roku w wyniku suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego,

 • Płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe PROW...

Dopłaty 2020: wnioski do 15 czerwca

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski podjął decyzję o przedłużeniu do 15 czerwca 2020 r. terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych w ramach PROW (dotyczy działania Rolnictwo ekologiczne, działania Dobrostan zwierząt, płatności ONW, Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz premii w ramach działania zalesieniowego).

 • dopłaty 2020 – nowy termin składania oświadczeń

ARiMR: dopłaty 2020 – nowy termin składania oświadczeń

Zgodnie z zapisami ustawy COVID-19, ze względu na zawieszenie terminu, podpisane oświadczenie potwierdzające brak zmian będzie można złożyć w terminie 15 dni kalendarzowych po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego (epidemii), ale nie później niż do ostatniego dnia składania wniosków o przyznanie płatności.

 • nawodnienia w gospodarstwie

Ruszył nabór wniosków o dotację na nawadnianie gospodarstwa

Rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa. 21 lutego ruszył nabór wniosków, który potrwa do 20 kwietnia 2020 r.

 • Restrukturyzacja małych gospodarstw na obszarach ASF

Restrukturyzacja małych gospodarstw na obszarach ASF

Od 28 lutego do 28 marca 2020 r. rolnicy prowadzący gospodarstwa na terenach objętych afrykańskim pomorem świń, którzy planują zrezygnować z hodowli trzody chlewnej, mogą składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy finansowej na "Restrukturyzację małych gospodarstw". Wsparcie finansowane jest z PROW 2014-2020.

 • Akcyza

Zwrot podatku akcyzowego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że każdy rolnik który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

 • informacja dla rolników poszkodowanych w wyniku...

WAŻNA informacja dla rolników poszkodowanych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował o wydłużeniu terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dotacji. Wnioski należy składać do 15 listopada 2019 r.

 • nawodnienia w gospodarstwie

PROW Modernizacja gospodarstw rolnych – nawodnienia w gospodarstwie

Program ma na celu ulepszanie już istniejących instalacji nawadniających oraz powiększenie obszarów nawadniania. Wnioski o wsparcie mogą składać rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne o powierzchni do 300 ha. Nawodnienia mogą dotyczyć zarówno wód powierzchniowych jak i podziemnych.

 • Apel do rolników o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas...

Apel do rolników o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas żniw

rozpoczęły się żniwa - okres wieńczący trud, który rolnicy codziennie wkładają w uprawianie i pielęgnowanie ziemi. To czas wytężonej pracy i ogromnego wysiłku mieszkańców wsi. Towarzyszy temu zmęczenie i pośpiech, a praca w gospodarstwach rolnych wykonywana jest często w zmiennych warunkach atmosferycznych, w czasie upału, burz i ulewnych deszczy.

 • susza

Rolniku - złóż wniosek o szacowanie strat w wyniku suszy

Rolniku złóż wniosek o szacowanie strat w Urzędzie Gminy  Żabia Wola, parter pokój 5 do dnia 31.07.2019 r. Ważnym załącznikiem do wniosku jest: wykaz działek zgłoszonych do płatności bezpośrednich na bieżący rok (kopia).

 • Informacja dla rolników - wiosenne przymrozki

Przedłużenie terminu składania wniosków - wiosenne przymrozki

związku z wystąpieniem w dniu 8 maja 2019r. na terenie województwa mazowieckiego przymrozków informujemy, że termin składania wniosków o szacowanie strat zostaje przedłużony do 24 maja 2019 r.

 • KRUS

Informacja dla rolników

Dnia 2 maja 2019 r. (czwartek) PT KRUS w Żyrardowie będzie nieczynna. Placówka będzie otwarta w dniu 11 maja 2019 r. (sobota).

 • Informacja dla rolników - wiosenne przymrozki

Informacja dla rolników - wiosenne przymrozki

Urząd Gminy w Żabiej Woli informuje o wystąpieniu na terenie województwa mazowieckiego niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. W dniach 15-16 kwietnia 2019 r. wystąpiły przymrozki wiosenne, które mogły spowodować szkody w upraw rolnych i sadownictwie.

 • szkody wyrządzone przez dziki-spotkanie

Spotkanie dotyczące szkód wyrządzonych przez dziki

Zapraszamy rolników i wszystkie zainteresowane osoby na spotkanie dotyczące szkód wyrządzonych przez dziki. Spotkanie odbędzie się w dniu 13 marca 2019 r. (środa) o godzinie 17:00 do aali konferencyjnej Urzędu Gminy Żabia Wola

 • Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

XVII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Celem konkursu jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych. 29.03.2019 r. - upływa termin zgłaszania udziału w konkursie

 • anr-logo-lg

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie "OZE - Szansa na innowacyjne Rolnictwo"

Zapraszamy wszystkich rolników, mieszkańców wsi oraz przedsiębiorców z branży Rolno-Spożywczej na bezpłatne szkolenia poświęcone zagadnieniom związanym z wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii.
 • susza

Rolniku - złóż wniosek o szacowanie strat w wyniku suszy

Wójt Gminy Żabia Wola powołał Komisję do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych  i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym. Rolniku złóż wniosek o szacowanie strat w Urzędzie Gminy  Żabia Wola, piętro I pokój 12 do dnia 06.07.2018 r. Ważnym załącznikiem do wniosku jest: wykaz działek zgłoszonych do płatności bezpośrednich na bieżący rok (kopia). Brak wskazanego załącznika skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

 • kolonie dla dzieci

Kolonie letnie dla dzieci rolników – lato 2018

OFERTA PRZEZNACZONA DLA DZIECI ROLNIKÓW DO 16 ROKU ŻYCIA – urodzonych po 1 stycznia 2002 r. !
Kolonie organizowane są w Ośrodkach: - „Przy Plaży” przy ul. Leśnej 3, 76-002 Łazy, - „Polar” przy ul. Wczasowej 5 , 82-103 Stegna. Turnus trwa 11 dni (10 noclegów). W założeniu pobytu na koloniach: - wycieczki, - ogniska, - dyskoteki, wiele atrakcji dla dzieci! Profesjonalna kadra opiekunów i animatorów zabaw czuwająca nad bezpieczeństwem dzieci.

 • Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii

Afrykański pomór świń (ASF) na terenie Powiatu Pruszkowskiego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pruszkowie informuje, iż w dniu 14 maja 2018 roku potwierdzono pierwszy przypadek afrykańskiego pomoru świń (ASF) u odstrzelonego dzika z miejscowości Żabieniec gm. Nadarzyn, powiat pruszkowski w odległości 4 km od najbliższego gospodarstwa, w którym utrzymywane są zwierzęta gospodarskie wrażliwe na chorobę.

 • Kancelaria Prawno-Medyczna Lege Artis - logo

Bolerioza u rolników

Według badań 3 na 5 osób ukąszonych przez kleszcze są nosicielem boreliozy. W przypadku rolników borelioza jest chorobą zawodową. Kancelaria Prawno-Medyczna Lege Artis jedną z pierwszych Kancelarii uzyskujących świadczenia dla rolników z tytułu choroby zawodowej po ukąszeniu kleszcza. Więcej informacji mona uzyskać dzwoniąc na infolinię 881-495-773

 • logo ARiMR

Wnioski o dopłaty w 2018 r. obowiązkowo przez internet

Podstawowe zasady dotyczące sposobu składania wniosku o przyznanie płatności w 2018 roku uległy zmianie. Rolnicy zobowiązani zostali do złożenia wniosku w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Możliwość złożenia wniosku w wersji papierowej, we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę biurze powiatowym ARiMR, istnieje wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. Rolnicy mogą także złożyć Oświadczenie potwierdzającego brak zmian w roku 2018 w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017. Rolnicy, którzy chcą uzyskać więcej informacji na temat wypełniania wniosku o przyznanie płatności obszarowych na  2018 rok za pomocą aplikacji e-Wniosek Plus mogą wziąć udział w spotkaniu, które odbędzie się dniu 12 marca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w Domu Kultury w Żabiej Woli.

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00