Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Obowiązki właściciela nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku na posesji

Szanowni Państwo,

w celu przybliżenia Państwu zagadnień  dotyczących prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Żabia Wola uprzejmie informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do właściciela nieruchomości należy obowiązek usunięcia  z terenu nieruchomości odpadów komunalnych w sposób określony przepisami prawa.  

Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest przestrzeganie  Regulaminu utrzymania czystości  i porządku na terenie Gminy  Żabia Wola przyjętego uchwałą Rady Gminy Żabia Nr 25/V/2007 z dnia 29 marca 2007r, który zawiera szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości a w szczególności do selektywnej zbiórki wytwarzanych odpadów u źródła jak i odbioru nieczystości ciekłych. W tym celu niezbędne jest zawarcie przez właściciela nieruchomości  umowy z przedsiębiorcą posiadającym stosowne zezwolenie Wójta Gminy Żabia Wola na prowadzenie działalności na terenie Gminy. Każdy przedsiębiorca posiadający w/w zezwolenie jest obowiązany zapewnić naszym mieszkańcom profesjonalną obsługę  w tym zakresie,  jak również wydać dokument potwierdzający  wykonania usługi.

Wobec powyższego zwracam się z uprzejmą prośbą do mieszkańców o przestrzeganie obowiązujących  przepisów prawa uwzględniając przede wszystkim wspólne bezpieczeństwo ekologiczne oraz dbałości o estetykę, utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy i na swojej posesji.

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie Wójta Gminy Żabia Wola dostępny pod adresem: Wykaz

  • autor: Małgorzata Reszka (Referat POGK)

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00

baner toplayer
Zmiana zasad pracy Urzędu Gminy Żabia Wola