Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gminie Żabia Wola

Żabia Wola, ul. Wiejska 2f
96-321 Żabia Wola

Dyrektor:
Iwona Truszkowska

Kontakt:
tel: 600 852 413
e-mail: osir@zabiawola.pl
www.osir.zabiawola.pl

Zakres działalności

  • Administrowanie obiektami sportowymi znajdującymi się na terenie Gminy Żabia Wola.
  • Zapewnienie właściwej eksploatacji i konserwacji obiektów oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych.
  • Udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej mieszkańcom gminy, w celu krzewienia kultury fizycznej, w tym ich najem i użyczanie.
  • Tworzenie oraz rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej.
  • Organizowanie zajęć, zawodów oraz imprez sportowych o znaczeniu gminnym oraz udział w wydarzeniach, w których uczestniczą mieszkańcy Gminy Żabia Wola.
  • Organizowanie imprez rekreacyjnych na rzecz mieszkańców Gminy Żabia Wola.
  • Współpraca z funkcjonującymi na terenie gminy oraz poza gminą Żabia Wola placówkami oświatowymi, klubami sportowymi, stowarzyszeniami kultury fizycznej, fundacjami i innymi organizacjami, szczególnie organizacjami pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.
  • Promocja gminy poprzez sport i rekreację.
  • Wykonywanie innych zadań o charakterze sportowo-rekreacyjnym.

UCHWAŁA Nr 94/LIX/2022 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gminie Żabia Wola

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00