Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • Dofinansowanie na usuwanie azbestu

Dofinansowanie na usuwanie azbestu

Gmina Żabia Wola otrzymała kolejne dofinansowanie. Tym razem pozytywnie rozpatrzony został nasz wniosek na zadanie pn. "Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Żabia Wola w 2021 r."

  • usuwanie azbestu

Usuwanie azbestu w Gminie Żabia Wola

9 października br., zakończono realizację zadania, dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, polegającego na usuwaniu wyrobów i odpadów (demontaż, transport i utylizacja) zawierających azbest z terenu Gminy Żabia Wola. Wartość całkowita zadania 41 304,25 zł brutto, w tym kwota dofinansowania wynosi 15 297,87 zł.

  • Usuwanie azbestu

Dofinansowanie na usuwanie azbestu

Gmina Żabia Wola otrzymała kolejne dofinansowanie. Tym razem pozytywnie rozpatrzony został nasz wniosek na zadanie pn. "Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Żabia Wola w 2020 r."

  • wfośigw

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Żabia Wola w 2019 roku

W dniu 4 marca 2019 r. w ramach ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska naborze o dotacje  w zakresie  "Usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego", Kierownik Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, Pan Marcin Tylczyński złożył wniosek o dofinansowanie dla Gminy Żabia Wola.

  • azbestowi mówimy stop

Azbestowi w Żabiej Woli mówimy STOP

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przyznał Gminie Żabia Wola dotację na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu. Z dofinansowania będą mogli skorzystać właściciele 22 nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Żabia Wola.

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00