Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • Nieodpłatny Punkt Pomocy Prawnej - logo

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Żabiej Woli

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Żabiej Woli został utworzony na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Żabia Wola i Powiatem Grodziskim.

Pomoc świadczona jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-13:00 bezpośrednio przez adwokata lub radcę prawnego i polega m.in. na informowaniu osoby zainteresowanej o obowiązującym stanie prawnym, jej uprawnieniach i obowiązkach, wskazaniu sposobu rozwiązania konkretnego problemu, pomocy w zakresie sporządzania pism (z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniu przygotowawczym sądowym i sądowo-administracyjnym).

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do korzystania z dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej.
 

Kontakt:
Żabia Wola, ul. Wiejska 2f
tel. 46 857 85 30

ZAPISY na wizyty pod numerem telefonu: (22) 723 01 68
pon.- śr. w godz. 8:00-16:00
czw. w godz. 8:00-17:00
pt. w godz. 8:00-15:00


 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie dla mieszkańców powiatu grodziskiego

Dla kogo jest skierowana Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie?
Od 1 stycznia 2019  roku,  usługi  będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Co obejmuje?
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
- poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, uprawnieniach oraz obowiązkach,
- wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
- sporządzenie projektu pisma (nie dotyczy pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym),
- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:
- wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemów,
- poinformowanie o uprawnieniach lub obowiązkach,
- opracowanie planu działania i wsparcie w jego realizacji.

Od dnia 16 maja 2020 r. nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

ZAPISY na wizyty pod numerem telefonu: (22) 723 01 68
pon.- śr. w godz. 8:00-16:00
czw. w godz. 8:00-17:00
pt. w godz. 8:00-15:00

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie.

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej:
Punkty Radców Prawnych
1) Żabia Wola, ul. Wiejska 2f
    wt. w godz. 9:00-13:00
    śr. w  godz. 9:00-13:00
    pt. w godz. 9:00-13:00
2) Milanówek, ul. Piasta 30
    wt. w godz. 12:00-16:00
    czw. w godz. 12:00-16:00
Punkty Adwokatów
1) Żabia Wola, ul. Wiejska 2f
    pn. w godz. 9:00-13:00
    czw. w godz. 9:00-13:00
2) Milanówek, ul. Piasta 30
    pon. w godz. 12:00-16:00
    śr. w godz. 12:00-16:00
    pt. w godz. 12:00-16:00
Punkt Fundacji Togatus Pro Bono
1) Grodzisk Mazowiecki, ul. 3 Maja 57
   pon.-pt. w godz. 8:00-12:00

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:
Punkt Fundacji Młodzi Ludziom
1) Grodzisk Mazowiecki, ul. 3 Maja 57
   pon.-pt. w godz. 12:00-16:00

Powyżej przedstawiono najważniejsze sprawy, które obejmuje nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Pełny zakres obejmowanych spraw oraz więcej informacji można będzie znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.powiat-grodziski.pl  oraz na stronie internetowej: www.powiat-grodziski.pl.

  • Nieodpłatna pomoc prawna

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00

baner toplayer
Zmiana zasad pracy Urzędu Gminy Żabia Wola