Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • Nieodpłatny Punkt Pomocy Prawnej - logo

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Żabiej Woli

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Żabiej Woli został utworzony na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Żabia Wola i Powiatem Grodziskim.

Uprzejmie informujemy, że punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w Żabiej Woli przy ul. Głównej 5 od 15 kwietnia 2018 r.  zostanie przeniesiony do sąsiedniego budynku przy ul. Wiejskiej 2f w Żabiej Woli (obok Referatu Inwestycji Urzędu Gminy Żabia Wola).

Pomoc świadczona jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-13:00 bezpośrednio przez adwokata lub radcę prawnego i polega m.in. na informowaniu osoby zainteresowanej o obowiązującym stanie prawnym, jej uprawnieniach i obowiązkach, wskazaniu sposobu rozwiązania konkretnego problemu, pomocy w zakresie sporządzania pism (z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniu przygotowawczym sądowym i sądowo-administracyjnym).

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. nieodpłatna pomoc prawna przysługuje młodzieży do 26 roku życia, osobom fizycznym, które z pomocy społecznej będą posiadały poświadczenie swej sytuacji (roczne wyprzedzenie w stosunku do wejścia w życie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej), osobom, które ukończyły 65 rok życia, osobom posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny, kombatantom, weteranom, osobom dotkniętym lub zagrożonym np. klęską naturalną czy żywiołową.

Z usług punktu mogą także korzystać kobiety w ciąży w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

Uprawnieni do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej mogą uzyskać porady w zakresie: prawa pracy, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa rodzinnego, prawa administracyjnego, prawa związanego z ubezpieczeniami społecznymi, prawa podatkowego (z wyłączeniem spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej).

Warto zaznaczyć, że pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej (z wyjątkiem pomocy w przygotowaniu do jej rozpoczęcia).

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do korzystania z dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej.

Kontakt:
Żabia Wola, ul. Wiejska 2f
tel. 46 857 85 30
Punkt jest czynny:
od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-13:00

Pozostałe punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowane na obszarze Powiatu Grodziskiego

  • Milanówek, ul. Piasta 30, tel. 22 299 71 74 (od poniedziałku do piątku w godz. 12-16), nieodpłatna pomoc prawna udzielana przez adwokatów i radców prawnych;
  • Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11A, tel. 22 299 51 01 (od poniedziałku do piątku w godz. 8-12), punkt prowadzony przez Fundację Instytut Aktywizacji Regionów z siedzibą w Gdyni, nieodpłatna pomoc prawna udzielana przez radcę prawnego;
  • Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11A, tel. 22 299 51 01 (od poniedziałku do piątku w godz. 12- 16), punkt prowadzony przez Fundację Instytut Aktywizacji Regionów z siedzibą w Gdyni, nieodpłatna pomoc prawna udzielana przez radcę prawnego.

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 9:00 - 18:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00