Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Informacja o pracy punktu w lutym 2022 r.

Od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 28 lutego 2022 r. nieodpłatne porady prawne odbywać się będą poza punktem pomocy prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

 • Punkt Pomocy Prawnej w Gminie Żabia Wola

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Żabiej Woli

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Żabiej Woli został utworzony na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Żabia Wola i Powiatem Grodziskim.

Pomoc świadczona jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-13:00 bezpośrednio przez adwokata lub radcę prawnego i polega m.in. na informowaniu osoby zainteresowanej o obowiązującym stanie prawnym, jej uprawnieniach i obowiązkach, wskazaniu sposobu rozwiązania konkretnego problemu, pomocy w zakresie sporządzania pism (z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniu przygotowawczym sądowym i sądowo-administracyjnym).

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do korzystania z dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej.

Adres: Żabia Wola, ul. Główna 5
ZAPISY na wizyty pod numerem telefonu: (22) 723 01 68

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie dla mieszkańców powiatu grodziskiego

 • Dla kogo pomoc?

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku i która złoży stosowne oświadczenie.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

- poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, uprawnieniach oraz obowiązkach,
- wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
-.sporządzenie projektu pisma (nie dotyczy pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym),
- mediację,
- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika        z urzędu w postępowaniu sądowym.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

- wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemów,
- poinformowanie o uprawnieniach lub obowiązkach,
- opracowanie planu działania i wsparcie w jego realizacji,
- mediację.

 • Jak uzyskać pomoc?

W celu skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy umówić termin wizyty pod nr telefonu (22) 723 01 68.

 Porady udzielane są w:

Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej:

1) Żabia Wola, ul. Główna 5 (od poniedziałku do piątku w godz. 9-13);
2) Milanówek, ul. Piasta 30 (od poniedziałku do piątku w godz. 12-16);
3) Grodzisk Mazowiecki, ul. Żyrardowska 48 (od poniedziałku do piątku w godz. 8-12);

Punkcie Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego:

4) Grodzisk Mazowiecki, ul. Żyrardowska 48 (od poniedziałku do piątku w godz. 12-16).


Więcej informacji na stronie internetowej:
www.powiat-grodziski.pl lub Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.powiat-grodziski.pl  

 • data wytworzenia: 2021-01-12
 • opublikował: Krystyna Janiszewska
  data publikacji: 2018-05-24 09:47
 • zmodyfikował: Ewelina Radkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-10 14:16
 • Osoby uciekające przed wojną w Ukrainie mogą liczyć na bezpłatną pomoc

Osoby uciekające przed wojną w Ukrainie mogą liczyć na bezpłatną pomoc

Osoby uciekające przed wojną w Ukrainie mogą liczyć na bezpłatną pomoc. Fundacja ADRA Polska w partnerstwie z organizacją CARE otworzyła w Warszawie Centrum Integracyjne dla Cudzoziemców. Placówka oferuje pomoc informacyjną i prawną, wsparcie doradcy zawodowego i psychologa, lekcje języka polskiego, opiekę nad dziećmi a nawet masaż odstresowujący dla osób pozostających w stresie lub kryzysie. Wszystkie zajęcia są bezpłatne.

 • pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie
 • pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Fundacja Togatus Pro Bono, w ramach realizacji rządowego programu, udziela nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Grodziskim. Numer telefonu, pod którym można umówić termin wizyty prawnej: 22 723 01 68.

 • Nieodpłatna pomoc prawna

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00