Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • Nieodpłatny Punkt Pomocy Prawnej - logo

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Żabiej Woli

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Żabiej Woli został utworzony na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Żabia Wola i Powiatem Grodziskim.

Pomoc świadczona jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-13:00 bezpośrednio przez adwokata lub radcę prawnego i polega m.in. na informowaniu osoby zainteresowanej o obowiązującym stanie prawnym, jej uprawnieniach i obowiązkach, wskazaniu sposobu rozwiązania konkretnego problemu, pomocy w zakresie sporządzania pism (z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniu przygotowawczym sądowym i sądowo-administracyjnym).

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do korzystania z dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej.

Kontakt:
Żabia Wola, ul. Wiejska 2f
tel. 46 857 85 30
Punkt jest czynny:
od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-13:00


 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie dla mieszkańców powiatu grodziskiego

Dla kogo jest skierowana Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie?
Od 1 stycznia 2019  roku,  usługi  będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Co obejmuje?
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
- poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, uprawnieniach oraz obowiązkach,
- wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
- sporządzenie projektu pisma (nie dotyczy pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym),
- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:
- wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemów,
- poinformowanie o uprawnieniach lub obowiązkach,
- opracowanie planu działania i wsparcie w jego realizacji.

Bezpłatne porady prawne są świadczone przez powiat oraz organizacje pozarządowe po uprzednim zapisaniu się pod nr telefonu (22) 723 01 68

W Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej:
1) Żabia Wola, ul. Wiejska 2f (od poniedziałku do piątku w godz. 9-13);
2) Milanówek, ul. Piasta 30 (od poniedziałku do piątku w godz. 12-16);
3) Grodzisk Mazowiecki, ul. 3 Maja 57 (od poniedziałku do piątku w godz. 8-12);

W Punkcie Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego:
4) Grodzisk Mazowiecki, ul. 3 Maja 57 (od poniedziałku do piątku w godz. 12-16).

Powyżej przedstawiono najważniejsze sprawy, które obejmuje nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Pełny zakres obejmowanych spraw oraz więcej informacji można będzie znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.powiat-grodziski.pl  oraz na stronie internetowej: www.powiat-grodziski.pl.

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00