Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Nieruchomości zamieszkałe na stałe

Uwaga !!!

Nie zachodzi konieczność składania nowej deklaracji przez wszystkich właścicieli.

Informujemy, że od dnia 24 sierpnia 2022 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi został  przyjęty UCHWAŁĄ Nr 39/LII/2022 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

- Deklaracja (do pobrania)

Stawka opłaty od nieruchomości zamieszkałych na stałe wynosi:
Odpady odbierane w sposób selektywny: 36,38 zł od osoby – kwartalnie 109,14 zł

Zwolnienie z części opłaty dla posiadaczy kompostownika  przy selektywnym gospodarowaniu odpadami – 3,38 zł od osoby na miesiąc (po zgłoszeniu na formularzu deklaracji)
Wyliczenie opłaty: 33,00 zł od osoby – kwartalnie 99,00 zł

Mieszkańcy są obowiązani segregować odpady, zgodnie z nowelizacją ustawy o czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699, 1250.)

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się z góry, raz na kwartał, bez wezwania w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe (zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Żabia Wola w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi), w terminach:

 • za I kwartał – do 10 stycznia danego roku,
 • za II kwartał – do 10 kwietnia danego roku,
 • za III kwartał – do 10 lipca danego roku,
 • za IV kwartał – do 10 października danego roku.

UWAGA: Przeglądarki Mozilla Firefox i Google Chrome używają domyślnie wbudowanych przeglądarek plików PDF, które niepoprawnie wyświetlają formularze interaktywne. Natomiast przeglądarka Edge nie obsługuje wtyczek Acrobat/Reader, a co za tym idzie wyświetlanie formularzy nie jest możliwe.
Wymagane jest zapisanie danego formularza na dysku lokalnym swego komputera i otworzenie tego dokumentu bezpośrednio w programie Adobe Reader.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Referat Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy
 • opublikował: Michał Wojciul
  data publikacji: 2018-02-12 14:12
 • zmodyfikował: Ewelina Radkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-29 13:46

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00