Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Przerwa w dostawie wody - Bartoszówka
2020.12.14
Przerwa w dostawie wody - Bartoszówka

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie informuje, że ze względu na prowadzone prace modernizacyjne nastąpi przerwa w dostawie wody w dniu  16 grudnia 2020 r. w godzinach od 8:00 do 14:00 w miejscowości Bartoszówka, ulica Pałacowa.

Specjalne posiedzenie Komisji Rady Gminy Żabia Wola
2020.12.11
Specjalne posiedzenie Komisji Rady Gminy Żabia Wola

W związku z przeprowadzanymi przez CPK konsultacjami dokumentu pn. "Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego" wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko 14 grudnia 2020 r. o godz. 16:00 odbędzie się specjalne posiedzenie Komisji Rady Gminy Żabia Wola, które będzie transmitowane na żywo na kanale YouTube Urzędu Gminy Żabia Wola.

Mazowieckie Strażnice OSP - 2020
2020.12.10
Mazowieckie Strażnice OSP - 2020

Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 20.000,00 zł, którą Gmina Żabia Wola pozyskała w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2020” pozwoliła na remont dachu w budynku remizy OSP Skuły.

Centralny Port Komunikacyjny - kolejne informacje
2020.12.09
Centralny Port Komunikacyjny - kolejne informacje

Pomimo trwającej pandemii, której skutki wszyscy odczuwamy i tego, że za chwilę wejdziemy w okres świąteczny musimy zmierzyć się z istotną kwestią, która może zmienić życie w naszej gminie. Zwracamy się do Państwa z prośbą o skorzystanie z formularza uwag i wniosków przygotowanego przez CPK. Konsultacje potrwają do 31 grudnia 2020 r.

Zakończono przebudowę drogi gminnej ul. Magnolii w m. Kaleń Towarzystwo
2020.12.07
Zakończono przebudowę drogi gminnej ul. Magnolii w m. Kaleń Towarzystwo
Zakończone zostały roboty budowlane związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi gminnej ul. Magnolii w m. Kaleń Towarzystwo, gm. Żabia Wola na odcinku od km 0+179,85 do km 0+309,85, tj. począwszy od łuku ul. Magnolii a jednocześnie początku działki nr ewid. 39 w kierunku północnym".
Akcja Podziel się Gwiazdką
2020.12.07
Akcja Podziel się Gwiazdką

Gminne Centrum Wolontariatu przy GOPS w Żabiej Woli prowadzi zbiórkę artykułów spożywczych, słodyczy, zabawek oraz artykułów higienicznych dla rodzin z dziećmi oraz Seniorów z terenu naszej Gminy.

Przebudowa ul. Sójki w miejscowości Zaręby zakończona
2020.12.03
Przebudowa ul. Sójki w miejscowości Zaręby zakończona
Zgodnie ze wstępnymi założeniami, w dniu 30.11.2020 r. zakończono roboty budowlane związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa ul. Sójki od km 0+600,00 do km 0+896,50 w miejscowości Zaręby". Ulica Sójki na całej długości wynoszącej około 900,00 metrów posiada nawierzchnię bitumiczną.
Konsultacje społeczne - Centralny Port Komunikacyjny
2020.12.01
Konsultacje społeczne  - Centralny Port Komunikacyjny

Rozpoczęły się konsultacje społeczne przed przyjęciem dokumentu pn. "Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego" wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Konsultacje potrwają do 31.12.2020 r.

Przebywasz w kwarantannie lub izolacji zgłoś się o pomoc do GOPS
2020.11.30
Urząd Gminy nie otrzymuje informacji o osobach zarażonych

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Maz. wstrzymał przesyłanie danych statystycznych związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenie gminy. Osoby zarażone oraz przebywające w kwarantannie proszone są o kontakt  z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli.

Przebudowa drogi gminnej ul. Magnolii w m. Kaleń -Towarzystwo
2020.11.27
Przebudowa drogi gminnej ul. Magnolii w m. Kaleń -Towarzystwo

26 listopada br. odbyło się przekazanie terenu budowy inwestycji pn.: "Przebudowa drogi gminnej ul. Magnolii w m. Kaleń-Towarzystwo, gm. Żabia Wola na odcinku od km 0+179,85 do km 0+309,85, tj. począwszy od łuku ul. Magnolii a jednocześnie początku działki nr ewid. 39 w kierunku północnym".

Aktywowanie i doposażenie MDP Skuły
2020.11.26
Aktywowanie i doposażenie MDP Skuły

Ochotnicza Straż Pożarna w Skułach zakupiła sprzęt w ramach zadania pt. „ Aktywowanie i doposażenie MDP Skuły", które zostało dofinansowane z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz budżetu Gminy Żabia Wola.

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00

baner toplayer
Zmiana zasad pracy Urzędu Gminy Żabia Wola