Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Rozdajemy maseczki dla Mieszkańców
2021.03.22
Rozdajemy maseczki dla Mieszkańców

W związku z dołączeniem województwa mazowieckiego do regionów z zaostrzonymi zasadami bezpieczeństwa, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych przekazała Gminie Żabia Wola 34 tys. jednorazowych  maseczek ochronnych. Dystrybucja maseczek rozpocznie się  od jutra, tj. 23 marca 2021 r.  Maseczki będą dostępne  w Urzędzie Gminy Żabia Wola i  u Sołtysów.

22 marca - Światowy Dzień Wody
2021.03.22
22 marca - Światowy Dzień Wody

Dzisiejsze święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ ma przypominać, że wielu mieszkańców naszej planety cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej, bo choć Ziemię w ok. 70% pokrywa woda, zaledwie 3% to woda słodka, która nadaje się do picia.

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
2021.03.19
Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Fundacja Togatus Pro Bono, w ramach realizacji rządowego programu, udziela nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Grodziskim. Numer telefonu, pod którym można umówić termin wizyty prawnej: 22 723 01 68

Jarmark Wielkanocny 2021
2021.03.19
Jarmark Wielkanocny 2021

Przewodnicząca Rady Gminy i Wójt Gminy Żabia Wola zapraszają Mieszkańców, producentów żywności i rękodzielników na Jarmark Wielkanocny. Zainteresowanych Wystawców zapraszamy do zgłaszania udziału telefonicznie: 46 857 84 80 lub drogą mailową na adres: ops@zabiawola.pl.

Utrudnienia związane z remontem drogi powiatowej (ul. Długiej)
2021.03.18
Utrudnienia związane z remontem drogi powiatowej w miejscowości Kaleń i Żelechów
W związku z realizowaną przez Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim inwestycją polegającą na remoncie drogi powiatowej nr 1519W ulicy Długiej relacji Kaleń - Żelechów tymczasowo zamknięty zostanie odcinek remontowanej drogi na długości 737,50 metrów bieżących.
Bitwa Regionów 2021-konkurs kulinarny dla KGW
2021.03.18
Bitwa Regionów" 2021-konkurs kulinarny dla KGW

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa rozpoczął przyjmowanie zgłoszeń do pierwszego etapu 6 edycji konkursu kulinarnego „Bitwa Regionów” organizowanego pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Warunkiem udziału w Konkursie jest wypełnienie w terminie do 31 maja 2021 r.  formularza dostępnego na stronie www.bitwaregionow.pl. 

Narodowy Spis Powszechny 2021 – jakie będą pytania?
2021.03.16
Narodowy Spis Powszechny 2021 – jakie będą pytania?

Warto zapoznać się z formularzem jeszcze przed spisem – wprawdzie odpowiedź na zdecydowaną większość pytań nie powinna nastręczać żadnych trudności, ale być może w niektórych przypadkach pojawią się jakieś wątpliwości.

Nowe obostrzenia na terenie województwa mazowieckiego
2021.03.15
Nowe obostrzenia na terenie województwa mazowieckiego

Od 15 marca br. w naszym województwie obowiązują obostrzone zasady bezpieczeństwa. Swoją działalność muszą zawiesić m.in. kina, baseny, hotele, galerie handlowe i siłownie, zaś lekcje w klasach I-III będą odbywały się w trybie mieszanym, czyli hybrydowym. 

Kontrole palenisk domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów
2021.03.12
Kontrole palenisk domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów

W związku z zapisami Uchwały nr 115/20 Semiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020r. w spawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu  zostaną rozpoczęte kontrole palenisk domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektów planów miejscowych
2021.03.12
Wyłożenie do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

12 kwietnia 2021 r. odbędą się dyskusje publiczne online nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonych do publicznego wglądu projektach planów miejscowych obejmujących miejscowość Oddział (obszar XIV), działki położone w m. Zalesie o nr ew. 160/2, 160/3, 160/4, 160/5, 160/6, 160/7, 178  oraz działki położone w m. Zalesie o nr ew. 181/2, 183/2, 128/2, 129, 130, 131, 132.

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00

baner toplayer
Zmiana zasad pracy Urzędu Gminy Żabia Wola