Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Kanalizacja w Osowcu
2018.09.18
Kanalizacja w Osowcu

W ramach rozbudowy istniejącego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Żabia Wola w ulicy Szkolnej w Osowcu budowany jest 1300 m odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przykanalikami w granicy pasa drogowego, która zapewni odbiór ścieków z co najmniej 40 posesji. Zgodnie z projektem ścieki z nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej zostaną odprowadzone do oczyszczalni w Żabiej Woli.

Praca - zastępstwo na stanowisko do spraw zamówień publicznych w Referacie Inwestycji
2018.09.18
praca

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na zastępstwo na stanowisko ds. zamówień publicznych, na adres: Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola lub składać osobiście w kancelarii Urzędu Gminy pokój nr 6. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.10.2018r. do godz. 16.00.

Spotkanie informacyjne dotyczące programu "Czyste powietrze"
2018.09.13
czyste powietrze

W dniu 25.09.2018 r. o godz. 18.00 w Gimnazjum w Józefinie, ul. Mazowiecka 1, Józefina odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące programu przygotowanego przez Ministerstwo Środowiska pn. ,,Czyste powietrze”.
Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” to możliwość uzyskania wsparcia finansowego przez osoby fizyczne, właścicieli domów jednorodzinnych na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego, wysoko-emisyjnego kotła grzewczego.

Informacja o dyżurach Powiatowej Komisji Wyborczej w Grodzisku Mazowieckim
2018.09.13
wzborz+grafika

Powiatowa Komisja Wyborcza w Grodzisku Mazowieckim pełni dyżury w siedzibie Komisji przy ul. Kościuszki 30 w Grodzisku Mazowieckim, budynek A, parter, pokój nr 3 (budynek A Starostwa Powiatu Grodziskiego) – tel. (22) 724 29 98

Informacja o składzie, siedzibie oraz dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli
2018.09.11
wybory - ikona

Gminna Komisja Wyborcza w Żabiej Woli, z siedzibą w Urzędzie Gminy Żabia Wola (ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola -sala ślubów) pełni dyżury zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym uchwałą Nr 4/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli z dnia 11 września 2018r.

Zbliża się termin płatności III raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego
2018.09.11
podatek

Wpłaty na podatek należy dokonać w terminie do 15 września 2018 r. za pośrednictwem: Inkasenta (sołtysa), w kasie Urzędu Gminy, poprzez pocztę, bank lub przelewem na Państwa indywidualny rachunek bankowy wskazany w treści decyzji podatkowej.

Zbliża się termin płatności II raty podatku od środków transportowych
2018.09.11
podatek

Wpłaty należy dokonać w terminie do 15 września 2018 r. w kasie Urzędu Gminy, poprzez pocztę, bank lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Bank Spółdzielczy Biała Rawska
32 9291 0001 0046 3049 2000 0060

Praca - zastępstwo na stanowisko do spraw zamówień publicznych w Referacie Inwestycji
2018.09.03
praca-grafika

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na zastępstwo na stanowisko ds. zamówień publicznych, na adres: Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola lub składać osobiście w kancelarii Urzędu Gminy pokój nr 6. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.09.2018r. do godz. 14.00.

Praca - stanowisko urzędnicze ds. dróg w Referacie Inwestycji
2018.09.03
praca- grafika

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze do spraw dróg w Referacie Inwestycji, na adres: Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola lub składać osobiście w kancelarii Urzędu Gminy pokój nr 6. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.09.2018r. do godz. 14.00

Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze głosowania korespondencyjnego
2018.09.03
wybory 2018 grafika

Komisarz Wyborczy w Warszawie II informuje, że do dnia 8 października 2018 r. do godz. 16.15 przyjmowane są zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonywane przez wyborców niepełnosprawnych, zamieszkujących stale na obszarze powiatu grodziskiego.

Nowa organizacja ruchu przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Józefinie
2018.08.31
droga do szkoły

Przystanek dla autobusów szkolnych zostaje przeniesiony na parking przy gimnazjum (wjazd od ul. Mazowieckiej). Parking dla rodziców przywożących i odbierających dzieci zostaje przeniesiony na parking przy ul. Gałązki tj. od strony szkoły podstawowej.

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na drodze powiatowej
2018.08.31
Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na drodze powiatowej - ul. Mszczonowskiej

Uprzejmie informujemy, że  od dnia 31.08.2018 r. zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu w związku z „Modernizacją drogi nr 1521 Żabia Wola – Piotrkowice  w miejscowości Żabia Wola, Kaleń, Ciepłe” - ul. Mszczonowska w miejscowości Kaleń.

UWAGA! Aktualizacja Planu zagospodarowania przestrzennego woj. mazowieckiego
2018.08.31
Projekt Planu

Przypominamy o kończącym się w dniu 5 września br. terminie  składania uwag i wniosków do projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego oraz Planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Warszawy. Szczególnie warto zwrócić uwagę na planowane/postulowane inwestycje przebiegające przez teren Gminy Żabia Wola, tj. budowę linii kolejowej oraz gazociągu łupkowego.

Praca: nauczyciel do świetlicy
2018.08.29
praca

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie zatrudni wykwalifikowanego nauczyciela do świetlicy w wymiarze całego etatu. Więcej informacji: Ojrzanów, ul.Szkolna 1, 96-321 Żabia Wola, tel: 46 8578225

Zgłoszenia kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych
2018.08.28
Informacja w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków wojewódzkiej, powiatowych, gminnych, miejskich i dzielnicowych komisji wyborczych

Zgłoszenia kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych tj. wojewódzkiej, powiatowych, gminnych, miejskich i dzielnicowych komisji wyborczych przyjmowane są do dnia 6 września 2018 r. (czwartek) w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie.

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 9:00 - 18:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00