Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gminie Żabia Wola

Żabia Wola, ul. Wiejska 2f
96-321 Żabia Wola

Dyrektor:
Iwona Truszkowska

Kontakt:
tel: 600 852 413
e-mail: osir@zabiawola.pl
www.osir.zabiawola.pl

Zakres działalności

 • Administrowanie obiektami sportowymi znajdującymi się na terenie Gminy Żabia Wola.
 • Zapewnienie właściwej eksploatacji i konserwacji obiektów oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych.
 • Udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej mieszkańcom gminy, w celu krzewienia kultury fizycznej, w tym ich najem i użyczanie.
 • Tworzenie oraz rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej.
 • Organizowanie zajęć, zawodów oraz imprez sportowych o znaczeniu gminnym oraz udział w wydarzeniach, w których uczestniczą mieszkańcy Gminy Żabia Wola.
 • Organizowanie imprez rekreacyjnych na rzecz mieszkańców Gminy Żabia Wola.
 • Współpraca z funkcjonującymi na terenie gminy oraz poza gminą Żabia Wola placówkami oświatowymi, klubami sportowymi, stowarzyszeniami kultury fizycznej, fundacjami i innymi organizacjami, szczególnie organizacjami pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.
 • Promocja gminy poprzez sport i rekreację.
 • Wykonywanie innych zadań o charakterze sportowo-rekreacyjnym.

UCHWAŁA Nr 94/LIX/2022 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gminie Żabia Wola

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

 • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
 • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
 • piątek: w godz. 8:00-15:00