Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Spotkanie w sprawie budowy linia 400 kV - 09.04.2015 r.

W dniu 9 kwietnia 2015 roku odbyło się spotkanie zespołu gminnego wraz z przedstawicielami Inwestora w celu wypracowania alternatywnego przebiegu linii 400 kV przez teren naszej gminy.

Przedstawiciele Inwestora poinformowali, że zgodnie z ich założeniem punkt wejścia linii 400 kV do gminy i punkt wyjścia z gminy nie może ulec zmianie. W związku z tym przedstawili dwie propozycje przebiegu trasy, które prezentujemy na załączonych mapach.

Żaden z proponowanych przebiegów nie uzyskał akceptacji przedstawicieli mieszkańców i samorządu – osób obecnych na spotkaniu.

Jedynym rozwiązaniem, które usatysfakcjonowałoby wszystkich byłoby przesunięcie trasy linii 400 kV poza teren naszej gminy. Propozycją przedstawioną przedstawicielom Inwestora do analizy jest przesunięcie przebiegu linii w kierunku południowym, aby wykorzystać pas przy drodze krajowej nr 50 oraz autostradzie A2.

Spotkanie było elementem prac zespołu gminnego i nie stanowiło konsultacji społecznych.

Szczegółowy protokół ze spotkania, które odbyło się 9 kwietnia b.r. zostanie przedstawiony do zatwierdzenia zespołowi gminnemu. Każdy Mieszkaniec naszej gminy może zapoznać się z wyżej wspomnianym dokumentem w Urzędzie Gminy (pokój nr 8).

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00