Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Kolejne decyzje w sprawie linii 400kV

Szanowni Państwo,
W dniu 27.07.2015 odbyła się sesja Sejmiku Województwa Mazowieckiego podczas, której pod głosowanie poddane zostały stanowiska Sejmiku odpowiadające na wezwania do usunięcia naruszeń prawa, w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, dotyczących proponowanego przebiegu linii 400 kV.

Radni Sejmiku odrzucili stanowisko uznające, że wezwanie Gminy Żabia Wola jest niezasadne. Tym samym po raz kolejny nie uzyskaliśmy formalnej odpowiedzi.

Jednocześnie przyjęta została uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego w zakresie wyznaczenia przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV z uwzględnieniem założeń przyjętych w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku.

Wobec powyższych faktów można wnioskować, że radni Sejmiku dopatrują się naruszeń prawa w związku z wpisanym do wojewódzkiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego proponowanym przebiegiem linii 400 kV, który znacznie odbiega od Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju oraz nie uwzględnia lokalnych dokumentów planistycznych.

Należy jednak rozumieć, że przystąpienie do sporządzenia zmiany planu nie jest jednoznaczne z tym, że jakiekolwiek zmiany, proponowanego przebiegu linii 400 kV, zostaną rzeczywiście wniesione.

Dlatego też nie wycofujemy skargi skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Oczekujemy formalnego potwierdzenia, że wpisany do wojewódzkiego planu przebieg linii 400 kV narusza interes prawny Naszej Gminy.

Podczas ostatniej sesji Sejmiku Województwa Mazowieckiego głos ws. proponowanego przebiegu linii 400 kV zabierali przedstawiciele strony społecznej i samorządowcy.

Naszym podstawowym zarzutem i argumentem w staraniach o zmianę proponowanego w wojewódzkim planie przebiegu linii 400 kV jest to, że zignorowane zostały wypracowywane przez wiele lat dokumenty planistyczne gminy. Lokalne dokumenty planistyczne, które  opracowywane były z uwzględnieniem nadrzędnych dokumenty planistyczne takich jak Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju i przy akceptacji samorządu wojewódzkiego.

Przyznaję, że rolą samorządów lokalnych nie jest wskazywanie nowych, alternatywnych tras dla inwestycji ponadlokalnych. Takie zadanie spoczywa na stronie Inwestora. My, przedstawiciele samorządów lokalnych możemy jedynie domagać się aby projektowanie przebiegu dla tego typu inwestycji odbywało się z poszanowaniem prawa i interesów lokalnych społeczności.

Inwestycje ponadlokalne nie powinny być przyczyną konfliktów lokalnych w obrębach gmin czy powiatów.  Dlatego też wraz z przedstawicielami strony społecznej i samorządowców z powiatów grodziskiego i żyrardowskiego podpisałam się pod ujednoliconym stanowiskiem przedstawicieli z terenów poszkodowanych obecnie proponowanym przebiegiem i każdym innym, które odbiega od Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, która stanowi dla nas dokument nadrzędny i podstawę do opracowywania lokalnych planów. 

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00