Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Treść korespondencji przesłanej do profesora Andrzeja Kraszewskiego (Moderatora Grupy Roboczej) w dniu 19.04.2016 r.

Szanowny Panie,

pozostaję na stanowisku, że Inwestor nie powinien w żaden sposób odsuwać odpowiedzialności, za inwestycję ponadlokalną, na lokalne społeczności. Lista kryteriów wraz z wagami winna zostać przygotowana przez specjalistów posiadających odpowiednie kompetencje i doświadczenie, a następnie wybór ten powinien zostać merytorycznie wykazany zainteresowanym stronom.

Dlatego też tak samo jak nie proponowałam żadnych kryteriów teraz również nie będę brała udziału w typowaniu wag. Przedstawiona formuła ankiety wyklucza możliwość wypowiedzenia się (proponowania wag) do wariantu „historycznego”. Pozostaje to w sprzeczności z punktem 12 przyjętego Regulaminu funkcjonowania Grupy Roboczej.

Zakładam jednak, że nadal podczas prac Grupy Roboczej to Pan będzie podejmował ostateczne decyzje co do tego, które ze zgłaszanych przez stronę społeczną postulatów zostaną uwzględnione i w jakim zakresie. Pańska działalność naukowa, zawodowa i publiczna potwierdza, że odpowiedzialność spoczywa na właściwej osobie.

Z poważaniem
Halina Wawruch
Wójt Gminy Żabia Wola

  • data: 2016-04-22

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00