Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Spotkanie przedstawicieli Porozumienia Gmin z Prezesem PSE

Uprzejmie informujemy Mieszkańców, że przedstawiciele Porozumienia Gmin z woj. mazowieckiego spotkali się z Prezesem PSE Panem Erykiem Kłossowskim oraz reprezentantami PSE i PSE Inwestycje w sprawie napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 400 kV. Podczas spotkania potwierdzono, że organy państwowe obecnie realizują linię 400 kV w przebiegu Kozienice–Miłosna, natomiast  prowadzone są prace nad nowym modelem realizacji inwestycji, w ramach którego budowane będzie m.in. połączenie Elektrowni Kozienice ze stacją Ołtarzew. Porozumienie Gmin z woj. mazowieckiego otrzymało deklarację, że celem jest zagwarantowanie partnerom społecznym najwyższej jakości realizacji całego procesu inwestycji – zarówno na etapie dialogu z władzami samorządowymi i właścicielami nieruchomości, jak i podczas samej budowy. Porozumienie Gmin z woj. mazowieckiego będzie na bieżąco informowane w zakresie optymalnego przebiegu linii, a także weźmie udział w konsultacjach społecznych w zakresie planowania przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 400 kV na terenach leżących w obrębie naszych gmin.

Zdajemy sobie sprawę, że proces budowy linii 400 kV relacji Kozienice–Ołtarzew ma za sobą długą i trudną historię. Stąd już na etapie prac analitycznych, będących wstępem do szerokich konsultacji społecznych, dopełnimy wszelkich starań, by efektywnie ograniczyć kluczowe dla tej inwestycji ryzyka. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, chcemy włączyć społeczności lokalne w dialog dotyczący istotnych aspektów budowy planowanej inwestycji. Wierzymy, że działając wspólnie, zdołamy wypracować optymalne rozwiązania, pozwalające na realizację strategicznej z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego inwestycji” – powiedział Eryk Kłossowski prezes PSE S.A.

Kolejnym etapem dialogu będzie dokonanie w I połowie 2018 roku wstępnej oceny wyników analizy możliwości wykonania połączenia Elektrowni Kozienice ze stacją elektroenergetyczną w Ołtarzewie, a następnie - w II połowie 2018 r. - przeprowadzenie konsultacji społecznych i wybór optymalnego wariantu dla tego połączenia.

  • autor: Magdalena Kowalik (Kierownik Referatu POGK), data: 2017-02-24

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00