Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu

 Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy, że Gmina Żabia Wola przyjmuje na bieżąco zgłoszenia osób zainteresowanych dofinansowaniem przedsięwzięć polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest. Mieszkańcy, których zgłoszenia (dokumenty załączone do informacji) wpłyną do Urzędu do dn. 03.02.2016 r. zostaną uwzględnieni we wniosku o dofinansowanie składanym w naborze w ramach Programu Priorytetowego pn: ”Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2016 roku (działanie zgodne z pkt. 4.2 listy przedsięwzięć priorytetowych), z którego możliwe jest otrzymanie dotacji w wysokości do 85% środków kwalifikowanych. Dofinansowaniu podlegać będą przedsięwzięcia polegające na demontażu, zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest, a mieszkańcy, którzy zadeklarują chęć uczestniczenia w programie będą zobowiązani do pokrycia pozostałych ok. 15% kosztów usługi.

Dofinansowaniu nie będzie podlegało wykonanie nowych pokryć dachowych oraz demontaż starej konstrukcji dachu.

Wobec powyższego zapraszam do składania wniosków o demontaż pokrycia dachowego z eternitu, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, w tym również składowanych, z gospodarstw i nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Żabia Wola w terminie do 03.02.2016 r. do Urzędu Gminy Żabia Wola ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola.

W przypadku dodatkowych pytań proszę kontaktować się z: Panią Elwirą Koprowską-Skalską pod numerem telefonu 46/857-81-81 w. 30, e-mail: e.koprowska-skalska@zabiawola.pl lub Panią Małgorzatą Reszką pod numerem telefonu 46/857-81-81 w. 26, e-mail: m.reszka@zabiawola.pl

  • autor: Referat Inwestycji/Referat Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, data: 2016-01-19

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00