Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Obowiązująca zmiana do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żabia Wola z dnia 25 września 2018 roku (dotyczy działek nr ew. 350, 351 m. Zaręby)

Studium obowiązujące

Uchwała Nr 8/XVII/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00