Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

 • Fundusz Sołecki

Fundusz Sołecki

W marcu br. Rada Gminy Żabia Wola podjęła uchwałę o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego.
Fundusz sołecki ma na celu zapewnienie mieszkańcom wsi możliwości samodzielnego i wspólnego decydowania o swoim otoczeniu i jakości życia.

Szanowni Państwo, Sołtysi i Mieszkańcy poszczególnych sołectw,
zbliża się czas, w którym możecie Państwo podjąć decyzje w sprawie rozdysponowania funduszy sołeckich na 2020 rok. Zachęcamy, by przeanalizować wcześniej oraz porozmawiać ze swoimi sąsiadami,  co w Państwa okolicy jest najpilniejsze do zrobienia. Wszystkie zgłoszone propozycje od Państwa będą brane pod uwagę podczas głosowania na zebraniach sołeckich, które odbędą się do 30 września bieżącego roku. Zebrania sołeckie zwołuje sołtys.

Fundusz sołecki jest formą budżetu partycypacyjnego. To środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy, które są zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków ich życia. Zebranie wiejskie – czyli mieszkańcy danego sołectwa podejmują decyzje na co mają zostać wykorzystane ww. środki finansowe. Dlatego też, to samym mieszkańcom zależy na tym, aby środki były wydawane w sposób prawidłowy i efektywny.

Wysokość środków przeznaczonych na konkretne sołectwo jest uzależnione między innymi od:
-  liczby mieszkańców w danym sołectwie
-  kwoty bazowej (dochód gminy/liczba mieszkańców gminy)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Radkiewicz
  data wytworzenia: 2019-08-12
 • opublikował: Ewelina Radkiewicz
  data publikacji: 2019-08-12 12:04
 • zmodyfikował: Ewelina Radkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-13 13:45

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

 • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
 • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
 • piątek: w godz. 8:00-15:00