Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Aktualności

Zapisy na szkolenie: "Mazowieckie dobre praktyki pszczelarskie - Izolacja rodzin pszczelich" 15.10.2023 r.

2023.10.11
Zapisy na szkolenie: "Mazowieckie dobre praktyki pszczelarskie - Izolacja rodzin pszczelich" 15.10.2023 r.

Uwaga! Ostatnie wolne miejsce na szkolenie: "Mazowieckie dobre praktyki pszczelarskie - Izolacja rodzin pszczelich"w dn. 15.10.2023 r w godz. 12:00 – 17:00. Pałac Ojrzanów: ul. Tarczyńska 1, 96-321 Ojrzanów. Szkolenie poprowadzi Mistrz Pszczelarstwa - Igor Pawlak.

Wstępna promesa dla naszej gminy w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

2023.10.11
Wstępna promesa dla naszej gminy w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

Na podstawie złożonego wniosku oraz pozytywnej decyzji Prezesa Rady Ministrów otrzymaliśmy wstępną promesę do realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie „Budowa infrastruktury drogowej i towarzyszącej na terenie Gminy Żabia Wola”.

Nabór partnera do wspólnej realizacji projektów w ramach Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

2023.10.10
Nabór partnera do wspólnej realizacji projektów w ramach Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnej realizacji projektów w ramach Działania 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów, Priorytetu VII Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu, Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 celem poprawy efektywności kształcenia ogólnego w szkołach na terenie Gminy Żabia Wola.

Badanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców Metropolii Warszawskiej

2023.10.09
Badanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców Metropolii Warszawskiej

Rozpoczęło się badanie ilościowe dotyczące potrzeb i oczekiwań mieszkańców metropolii warszawskiej. Jego wyniki zostaną wykorzystane do przygotowania diagnozy w ramach „Strategii rozwoju metropolii warszawskiej 2040”. Badanie realizuje Miasto Stołeczne Warszawa we współpracy z firmą IBC Advisory S.A.

Uwaga! Trwają prace konserwacyjne rowu M-30

2023.10.06
Uwaga! Trwają prace konserwacyjne rowu M-30

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 06.10.2023r., trwają prace konserwacyjne na rowie M-30, wynikające z pozwolenia wodnoprawnego WA.ZUZ.5.4210.586.2022.AR.

Otwarte konkursy ofert dla NGO

2023.10.05
Otwarte konkursy ofert dla NGO

Wójt Gminy Żabia Wola ogłosił otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zgłoś swoje uwagi i wnioski! 

2023.10.05
Zgłoś swoje uwagi i wnioski! 

Komisja Statutowa Rady Gminy Żabia Wola, powołana w celu analizy Statutu Gminy Żabia Wola oraz opracowania projektu zmian w statucie zaprasza organizacje pozarządowe z terenu gminy Żabia Wola do składania w terminie do dnia 20 października 2023 r. swoich uwag i wniosków.

Kandydaci w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP

2023.10.05
Kandydaci w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP

Zachęcamy do zapoznania się z Obwieszczeniami Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie II  o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 20 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 41 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej:

Światowy Dzień Zwierząt 2023

2023.10.04
Światowy Dzień Zwierząt 2023

Dziś Światowy Dzień Zwierząt - obchodzony od 1931 roku. Z tej okazji przypominamy, że nasi czworonożni przyjaciele to żywe stworzenia, a nie przedmioty. Posiadają swoje prawa i zasługują na godne traktowanie.

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

  • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
  • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
  • piątek: w godz. 8:00-15:00