Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

 • Edukacja dla dzieci z Ukrainy

Edukacja dla dzieci z Ukrainy

Dzieci i młodzież z Ukrainy są przyjmowani do publicznych przedszkoli i szkół oraz obejmowani opieką i nauczaniem na warunkach dotyczących obywateli polskich.

 1. WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE:

Wszystkie dzieci w wieku 3-5 lat, które nie mają polskiego obywatelstwa i mieszkają w Gminie Żabia Wola mają prawo do korzystania z opieki przedszkolnej, natomiast dzieci 6 letnie mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

W trakcie roku szkolnego o przyjęciu dziecka do publicznego przedszkola decyduje dyrektor przedszkola.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI:

Od dnia 15 marca br. rozpoczyna się rekrutacja dzieci do przedszkoli na rok szkolny 2022/2023. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej Gminy Żabia  Wola https://www.zabiawola.pl/1020,przedszkola?tresc=12108

LISTA PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI:

 • Przedszkole „Żabka”,
 1. Warszawska 9, 96-321 Żabia Wola

tel. 691 472 353, e-mail: kontakt@przedszkolezabka.pl;

 • Przedszkole Promyk,
 1. Długa 12, 96-321 Ojrzanów - Towarzystwo

tel. (46) 858 93 69, 692 217 142, e-mail: przedszkole_promyk@op.pl;

 • Przedszkole „Leśna Kraina”,
 1. Leśna 2, 96-321 Żabia Wola

tel. 577 647 111, 570 747 112, e-mail: przedszkole@zabiawola.pl;

 1. EDUKACJA SZKOLNA (SZKOŁY PODSTAWOWE):

Dzieci od 7 roku życia są zobowiązane realizować obowiązek szkolny. W  celu zapisania dziecka do szkoły podstawowej należy zgłosić się do dyrektora szkoły, w obwodzie której mieszka dziecko. Dzieci mogą zostać przyjęte również do szkoły innej niż obwodowa, jeżeli dysponuje ona wolnymi miejscami.

Poziom klasy, do której zostanie przyjęte dziecko, zostanie ustalony na podstawie dokumentów wydanych przez szkołę ukraińską, a w przypadku ich braku, na podstawie informacji udzielonych przez rodzica/opiekuna. Dokumenty nie muszą być tłumaczone na język polski. Szkoły udzielają pomocy również w zakresie nauki języka polskiego.

Dla uczniów nie posługujących się językiem polskim szkoła może zorganizować dodatkowe zajęcia z języka polskiego i zajęcia wyrównawcze oraz zapewnić pomoc nauczyciela posługującą się danym językiem. Mogą zostać również utworzone oddziały przygotowawcze. Dla dzieci przewidziana jest także pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH:

W szkołach podstawowych na terenie Gminy Żabia Wola obecnie trwa rekrutacja dzieci do klas I na rok szkolny 2022/2023. Kandydaci mieszkający w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole - przyjmowani są na podstawie zgłoszenia/karty zapisu. Szczegóły dotyczące rekrutacji w poszczególnych szkołach są dostępne poniżej:

 1. Rekrutacja | Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Skułach (edupage.org)
 2. Szkoła Podstawowa im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie - INFORMACJA (szkolnastrona.pl)
 3. https://spjozefina.edupage.org/news/

LISTA PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

 • Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie,
 1. Mazowiecka 1, 96-321 Józefina.

Obwód szkoły: Bieniewiec, Grzymek, Józefina, Kaleń, Musuły, Oddział, Huta Żabiowolska, Nowa Bukówka, Osowiec, Pieńki Słubickie, Przeszkoda, Rumianka, Siestrzeń, Słubica A, Słubica B, Słubica Dobra, Słubica Wieś, Stara Bukówka, Władysławów, Wycinki Osowskie, Zalesie, Żabia Wola

tel. (46) 857-82-77, 512-028-650, e-mail: spjozefina@zabiawola.pl;

 • Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Skułach,
 1. Mszczonowska 3, 96-321 Skuły.

Obwód szkoły: Bartoszówka, Bolesławek, Ciepłe, Ciepłe A, Grzegorzewice, Grzmiąca, Lasek, Petrykozy, Piotrkowice, Redlanka, Skuły

tel. (46) 857 98 28, e-mail: spskuly@zabiawola.pl;

 • Szkoła Podstawowa im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie,
 1. Szkolna 1, 96-321 Ojrzanów.

Obwód szkoły: Jastrzębnik, Kaleń Towarzystwo, Lisówek, Ojrzanów, Żelechów, Zaręby, Ojrzanów Towarzystwo, Pieńki Zarębskie

tel. (46) 857-82-25, e-mail: sp_ojrzanow@zabiawola.pl.

 1. EDUKACJA SZKOLNA (SZKOŁY PONADPODSTAWOWE):

Organizacja kształcenia w szkołach ponadpodstawowych należy do kompetencji powiatów. Najbliżej zlokalizowane szkoły ponadpodstawowe znajdują się w następujących miejscowościach: Grodzisk Mazowiecki. Milanówek, Nadarzyn, Mszczonów, Żyrardów i Warszawa.

 1. KOMUNIKACJA

Bardzo dobrze rozwinięta komunikacja autobusowa umożliwia dojazd do przedszkoli, szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami:

https://gpa.grodzisk.pl/rozklad/

 Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy - materiał w języku polskim i ukraińskim

<https://dokumenty.mein.gov.pl/bf6e793d-2a5c-4989-bab0-5de318e05094/informacjadlarodzicowdzieciprzybywajacychzukrainymaterialwjezykupolskimiukrainskimplikpdf.pdf>

Wsparcie dzieci z Ukrainy ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wsparcie-dzieci-z-ukrainy-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi--informacja-mein?fbclid=IwAR1dunUfbrQ2uoNLWbw4NLCF2z5CaDrMHw210ukPatqbxG__TFYQAOaAlTk

PRZYDATNE TELEFONY I ADRESY MAILOWE:

MEiN

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy

mail: ukraina-szkola@mein.gov.pl, tel. 22 3474708

Informacja dla studentów i naukowców przyjeżdżających z Ukrainy, 

mail: ukraina-studia@mein.gov.pl, tel. 22 5292662

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W GMINIE ŻABIA WOLA

 1. Mazowiecka 1, 96-321 Józefina, tel. 468578053, e-mail: cuw@zabiawola.pl
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola
  data wytworzenia: 2022-03-09
 • opublikował: Ewelina Radkiewicz
  data publikacji: 2022-03-09 12:59

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

 • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
 • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
 • piątek: w godz. 8:00-15:00