Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • Rekrutacja dzieci do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja dzieci do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2022/2023

Szanowni Państwo,

rekrutacja do przedszkoli znajdujących się na terenie Gminy Żabia Wola na rok szkolny 2022/2023 rozpocznie się w dniu 15 marca 2022 r. od godz. 8:00 i będzie odbywała się drogą elektroniczną poprzez stronę internetową:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminazabiawola

Po zalogowaniu się w systemie, rodzice/prawni opiekunowie wypełniają wniosek, a następnie drukują go, podpisują i dostarczają do przedszkola/oddziału przedszkolnego znajdującego się na pierwszym miejscu na liście preferencji. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacji, wzory oświadczeń będą dostępne w systemie. Istnieje możliwość potwierdzenia wniosku w systemie podpisem elektronicznym (profilem zaufanym) rodziców/opiekunów prawnych. Wówczas nie ma potrzeby składania go w formie papierowej.

Rekrutację będą prowadziły komisje powołane przez dyrektorów przedszkoli w następujących placówkach:

  1. Publicznym Przedszkolu „Leśna Kraina”, ul. Leśna 2, 96-321 Żabia Wola;
  2. Przedszkolu „Żabka”, ul. Warszawska 9, 96-321 Żabia Wola;
  3. Przedszkolu Promyk, ul. Długa 12, 96-321 Ojrzanów - Towarzystwo.

Wszystkie w/w przedszkola są przedszkolami publicznymi. W każdym przedszkolu funkcjonuje kuchnia, gdzie przygotowywane są smaczne, zbilansowane posiłki. Sale dydaktyczne posiadają pełne wyposażenie, odpowiednio dostosowane do każdej grupy wiekowej. Przedszkolaki mają do swojej dyspozycji bezpieczne i kolorowe place zabaw z licznymi atrakcjami.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą przedszkoli:

Publiczne Przedszkole „Leśna Kraina” https://www.przedszkole.zabiawola.pl/

Przedszkole „Żabka” http://www.przedszkolezabka.pl/

Przedszkole Promyk https://www.przedszkolepromyk.pl/

W składanym wniosku zachęcamy do wskazania wszystkich 3 przedszkoli z określeniem kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego. W sytuacji braku miejsca w przedszkolu pierwszego wyboru, ułatwi to przyjęcie dziecka do kolejnej placówki zgodnie z Państwa listą preferencji.

Rodzice dzieci aktualnie uczęszczających do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego mogą złożyć na rok szkolny 2022/2023 deklarację kontynuacji edukacji przedszkolnej, w terminie od dnia 1 marca do dnia 8 marca br. – wówczas nie podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu. Druki deklaracji będą dostępne w sekretariatach placówek oraz u wychowawców grup.

Proszę o zapoznanie się z podręcznikiem dla rodziców. Podręcznik również będzie dostępny w systemie po rozpoczęciu rekrutacji.

Zasady, kryteria oraz harmonogram rekrutacji zamieszczamy poniżej. Będą one dostępne również na stronach internetowych oraz w sekretariatach placówek.

ZARZĄDZENIE NR 13/2022 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia zasad rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Żabia Wola jest organem prowadzącym

UCHWAŁA Nr 1/XXXIII/2021 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żabia Wola

ZARZĄDZENIE NR 6/2022 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Żabia Wola jest organem prowadzącym

W razie problemów lub pytań prosimy o kontakt:

Przedszkole „Leśna Kraina” – 577 647 111, 570 747 112

Przedszkole „Żabka” – 691 472 353

Przedszkole Promyk – (46) 858 93 69, 692 217 142

Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola  – (46) 857 80 53 w. 27.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola
    data wytworzenia: 2022-02-28
  • opublikował: Ewelina Radkiewicz
    data publikacji: 2022-02-28 13:10

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00