Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Inwentaryzacja przyrodnicza w ramach oceny wpływu opracowań projektowych dotyczących planów budowy OAW

Inwentaryzacja przyrodnicza w ramach oceny wpływu opracowań projektowych dotyczących planów budowy Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej, odcinek od DK92 (bez węzła) do S7 (z węzłem)

Informuję, że w związku z realizacją przez firmę ENVI Michał Nowak tytułowego zadania, w niżej wskazanych obszarach i terminach odbędą się specjalistyczne analizy i kontrole przyrodnicze.

Obszar badań terenowych:
- w buforach przebiegu planowanej inwestycji, na obszarze gmin: Nowa Sucha, Wiskitki, Puszcza Mariańska, Radziejowice, Mszczonów, Żabia Wola, Tarczyn, Pniewy, Grójec.

Termin realizacji badań terenowych:
- od 30.03.2023 r. do 08.04.2023 r.,
- terminy mogą ulec przesunięciu w zależności od warunków pogodowych sprzyjających obserwacjom przyrodniczym poszczególnych grup fauny i flory,
- nie wyznacza się daty badań w konkretnej gminie, ze względu na charakter prowadzonych obserwacji oraz dochowanie jedności obszarowej związanej z terytorium żerowisk, stanowisk, siedlisk przyrodniczych. 

Wyjaśnienie.
Badania przyrodnicze realizowane są przez firmę ENVI w wyznaczonych obszarach potencjalnie wrażliwych przyrodniczo z uwagi na realizację wariantów przebiegu planowanej Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. 

Prowadzona inwentaryzacja przyrodnicza ma celu zebranie informacji o faktycznym stanie środowiska przyrodniczego (w tym stanie flory, fauny, siedlisk). 

Wyniki realizowanych przez firmę ENVI badań będą stanowić materiał dowodowy niezbędny organom administracji Państwowej do oceny walorów przyrodniczych obszaru i oceny wpływu planowanej inwestycji na środowisko przyrodnicze w otoczeniu planowanych przebiegów.

O terminach kolejnych kontroli będziecie Państwo informowani mailowo na te same adresy.

Niniejsza wiadomość ma jedynie charakter informacyjny (służy wyłącznie celom jednokierunkowej informacji).

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Referat Gospodarki Przestrzennej
    data wytworzenia: 2023-03-31
  • opublikował: Ewelina Radkiewicz
    data publikacji: 2023-03-31 14:38

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00