Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

 • Przedłużenie terminu naboru wniosków w ramach projektu...

CYFROWA GMINA - Nabór uzupełniający wniosków w ramach projektu „Granty PPGR”

Dofinansowanie w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w zakresie zakupu sprzętu komputerowego.

Wójt Gminy Żabia Wola, zwraca się z prośbą o zgłaszanie dzieci członków rodziny z terenów pegeerowskich do 3 grudnia 2021 r. (piątek).

Ostatecznymi odbiorcami wsparcia będą dzieci z rodzin z terenów pegeerowskich:

 • których członkowie rodzin (krewni w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/ opiekunowie prawni) niegdyś pracowali w zlikwidowanym Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej i zamieszkiwali w miejscowości lub gminie objętej PPGR,
 • które zamieszkują miejscowość lub gminę, gdzie funkcjonowało niegdyś zlikwidowane Państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Rolnej,
 • które nie otrzymały na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Zgłoszeń należy dokonywać według załączonego wzoru oświadczenia 1 lub 2.

Warunkiem zakwalifikowania wydatków na sprzęt w ramach składanego wniosku o dofinansowanie jest posiadanie przez Gminę Żabia Wola oświadczenia złożonego przez opiekuna prawnego dziecka lub ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność.

Wypełnione i podpisane oświadczenia wraz z numerem telefonu oraz adresem mailowym proszę składać w Urzędzie Gminy Żabia Wola w formie:

 • elektronicznej na adres: e.jankowska@zabiawola.pl koniecznie z dopiskiem w tytule GRANT PPGR,
 • papierowej na Biurze Obsługi Klienta - ul. Główna 3, Żabia Wola.

Więcej szczegółów na temat programu Cyfrowa Gmina - Grant PPGR można uzyskać pod adresem: www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Poniżej załączamy wzory niezbędnych dokumentów - oświadczeń.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Referat Strategii, Analiz i Programowania Finansowego
  data wytworzenia: 2021-11-19
 • opublikował: Ewelina Radkiewicz
  data publikacji: 2021-11-19 11:21
 • zmodyfikował: Ewelina Radkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-19 11:59

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00