Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

 • Rekrutacja

Rekrutacja dzieci do przedszkoli publicznych i oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021

W dniu 16 marca 2020 r. rozpoczynamy rekrutację do:

1. Publicznego Przedszkola „Leśna Kraina”, ul. Leśna 2, 96-321 Żabia Wola;
2. Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej w Skułach, ul. Mszczonowska 3, 96-321 Skuły.

Rekrutację do publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, prowadzą:

1. Przedszkole „Żabka”, ul. Warszawska 9, 96-321 Żabia Wola;
2. Przedszkole Promyk, ul. Długa 12, 96-321 Ojrzanów - Towarzystwo.

Rekrutację prowadzą komisje powołane przez dyrektorów przedszkoli i szkoły podstawowej.

Zasady rekrutacji, formularze wniosków i niezbędne oświadczenia zamieszczamy poniżej.
Będą one również dostępne na stronach internetowych oraz w sekretariatach placówek.

Rodzice dzieci aktualnie uczęszczających do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego mogą złożyć na rok szkolny 2020/2021 deklarację kontynuacji edukacji przedszkolnej, w terminie od dnia 2 marca do dnia 6 marca br. – wówczas nie podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu.
Druki deklaracji będą dostępne w sekretariatach placówek oraz u wychowawców grup. 


UWAGA ZMIANY W ORGANIZACJI REKRUTACJI: 

W związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym informujemy, że w trosce o Państwa zdrowie zalecamy ograniczenie wizyt w placówkach.

DOPUSZCZAMY przekazanie dokumentów rekrutacyjnych drogą mailową (skany podpisanych dokumentów i oświadczeń) – oryginały Rodzice dostarczą w późniejszym terminie. Aktywne druki (format doc.) zamieszczamy poniżej.

W celu zmniejszenia potencjalnej liczby bezpośrednich kontaktów, w placówkach biorących udział w rekrutacji, funkcjonować będą WYZNACZONE MIEJSCA DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW. Zostaną tam również umieszczone druki do wypełnienia. Godziny funkcjonowania wyznaczonych miejsc zostaną ustalone przez poszczególne placówki.


Więcej informacji:

Przedszkole "Leśna Kraina", tel.: 577 647 111, 570 747 112; przedszkole@zabiawola.pl
Przedszkole "Żabka", tel. 603 063 221; kontakt@przedszkolezabka.pl;
Przedszkole "Promyk", tel. 692 217 142; przedszkole_promyk@op.pl
Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Skułach, tel. 46 857 98 28; spskuly@zabiawola.pl
Centrum Usług Wspólnych, tel.: 46 857 80 53

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Piątek - Dyrektor CUW
  data wytworzenia: 2020-02-17
 • opublikował: Ewelina Radkiewicz
  data publikacji: 2020-02-17 12:52
 • zmodyfikował: Krystyna Janiszewska
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-12 17:23

ZARZĄDZENIE NR 5/2020 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Żabia Wola jest organem prowadzącym

ZARZĄDZENIE NR 15/2020 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia zasad rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Żabia Wola jest organem prowadzącym

UCHWAŁA Nr 3/V/2019 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 6/XXIV/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żabia Wola

UCHWAŁA Nr 10/VI/2019 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 27 lutego 2019 r. o zmianie Uchwały Nr 3/V/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 6/XXIV/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żabia Wola

 • opublikował: Ewelina Radkiewicz
  data publikacji: 2020-02-17 14:43
 • zmodyfikował: Ewelina Radkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-17 14:44

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

 • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
 • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
 • piątek: w godz. 8:00-15:00