Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • Badanie warunków życia i jakości usług publicznych w Gminie Żabia Wola

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Żabia Wola do 2030 roku

Rada Gminy Żabia Wola Uchwałą nr 131/XV/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. przyjęła aktualizację Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Żabia Wola do 2030 roku. Dokument ten wyznacza strategiczne i operacyjne kierunki działań oraz wskazuje zadania/projekty służące realizacji przyjętej długookresowej wizji rozwoju Gminy. Ponadto aktualna Strategia jest dokumentem niezbędnym przy aplikowaniu o zewnętrzne środki finansowe na realizację zadań przez Gminę Żabia Wola i jej mieszkańców, w tym przede wszystkim środki Unii Europejskiej na lata 2014-2020. 

Aktualizacja „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Żabia Wola do 2030 roku”

Uprzejmie informujemy, że została opracowana aktualizacja „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Żabia Wola do 2030 roku”. Strategia wyznacza strategiczne i operacyjne kierunki działań oraz wskazuje zadania/projekty służące realizacji przyjętej długookresowej wizji rozwoju Gminy.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Żabia Wola do 2030 roku - konsultacje społeczne

Drodzy Mieszkańcy!

Uprzejmie informujemy, że została opracowana aktualizacja „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Żabia Wola do 2030 roku”. Strategia wyznacza strategiczne i operacyjne kierunki działań oraz wskazuje zadania/projekty służące realizacji przyjętej długookresowej wizji rozwoju Gminy.

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

  • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
  • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
  • piątek: w godz. 8:00-15:00