Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • logo NFOŚiGW

Kanalizacja w Żabiej Woli


Żabia Wola, dn. 20 lipca 2012 r.

GKI.7013.1.4.2.2012
 
Uprzejmie informuję, że w ramach uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Żabia Wola, gmina realizuje budowę oczyszczalni ścieków w Żabiej Woli oraz buduje kanalizację sanitarną. W latach 2012 -2013 zostanie wybudowana kanalizacja w ulicach:
Wiśniowej, Warszawskiej, Wiejskiej, Jesionowej (część ulicy), Zamkniętej, Klonowej, Rumiankowej, Chabrowej, Głównej (do ul. Krańcowej), Osiedlowej, Ślaskiego, Krańcowej, Chełmońskiego, Leśnej, Krótkiej, Środkowej, Parkowej, Ogrodowej, Sadowej, Spółdzielczej w Żabiej Woli, Usługowej, Warszawskiej w Hucie Żabiowolskiej oraz ul. Mazowieckiej (część ulicy).
W związku z powyższym Gmina Żabia Wola może wnioskować o środki finansowe pochodzące z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, przeznaczone na wybudowanie przyłączy indywidualnych do nieruchomości. Poziom dofinansowania, o które będzie ubiegać się Gmina może wynieść maksymalnie 45% kosztów wybudowanie przyłącza. Jednym z warunków uzyskania pomocy finansowej jest jednak zawarcie stosownych umów cywilno prawnych z właścicielami nieruchomości, do których mają zostać wykonane indywidualne podłączenia.
W tej sprawie  w dniach 17, 19, 20 lipca 2012 w Domu Kultury w Żabiej Woli odbyły się spotkania z właścicielami posesji. Właściciele posesji którzy nie uczestniczyli w spotkaniach zorganizowanych w Domu Kultury w Żabiej Woli i nie otrzymali umów, proszeni są o pobranie umowy ze strony internetowej i w przypadku akceptacji i chęci udziału w programie dotyczącym dofinansowania przyłaczy kanalizacyjnych z Narodowego Fnduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, wypełnienie jej, podpisanie (w przypadku współwłasności – przez wszystkich współwłaścicieli) i dostarczenie  do Urzędu Gminy. Zwrotu 2 egzemplarzy należy dokonać w terminie do 06.08.2012 r. (poniedziałek) do Urzędu Gminy Żabia Wola - Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, ul. Wiejska 2f, I piętro.
 
  • data: 2012.07.27

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00