Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • Piknik Charytatywny Bezdomniaków Żabiowolskich

3. Charytatywny Piknik Bezdomniaków Żabiowolskich

Już w najbliższą niedzielę 28 maja 2023 r. w Sielskiej Osadzie Firleje w Musułach odbędzie się 3. Charytatywny Piknik Bezdomniaków Żabiowolskich. Cały dochód z imprezy przeznaczony zostanie na ratowanie bezdomnych i skrzywdzonych zwierząt.
Organizacja „3. Charytatywnego Pikniku Bezdomniaków Żabiowolskich” została dofinansowana ze środków budżetu Gminy Żabia Wola.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Wójt Gminy Żabia Wola Piotr Rybka.
  • Finał Mistrzostw Polski

Finał Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w Unihokeju

W najbliższy weekend na hali Centrum Integracji Społecznej w Ojrzanowie odbędzie się Finał Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w Unihokeju. Zachęcamy do aktywnego udziału i kibicowania wszystkim drużynom, a szczególnie reprezentującym naszą gminę zawodnikomUczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego "Józefina".

  • konkurs dla ngo

Otwarty konkurs ofert dla NGO

Wójt Gminy Żabia Wola ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie w okresie od 15 maja do 15 grudnia 2023 r. realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

  • ANKIETA – Badanie potencjału i problemow obszaru LGD oraz potrzeb mieszkańców

ANKIETA – Badanie potencjału i problemow obszaru LGD oraz potrzeb mieszkańców

Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 (LSR) wymaga szerokiego rozeznania potencjału i problemów gmin należących do obszaru LGD, dlatego przypominamy o prowadzonym badaniu potrzeb wśród mieszkańców. Jego wyniki pozwolą na przygotowanie efektywnej LSR i ubieganie się o środki finansowe UE na jej realizację na obszarze objętym działaniem LGD.

  • otwarty konkurs ofert

Otwarte konkursy ofert dla NGO

Wójt Gminy Żabia Wola ogłosił otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych:

  • z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  • z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 
  • ankieta

Ankieta LGD "Ziemia Chełmońskiego"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Chełmońskiego zaprasza do udziału w anonimowym badaniu ankietowym dotyczącym warunków życia mieszkańców regionu (zwłaszcza gmin, które są położone w obszarze działania Lokalnej Grupy Działania Ziemia Chełmońskiego) oraz efektów działania LGD w ubiegłym 2022 roku.

  • plakat

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Kancelaria Prezydenta RP ogłosiła III edycję Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP, który ma na celu promocję i prezentację wielopłaszczyznowej działalności Kół w zakresie społecznym, kulturalnym i edukacyjnym. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane będą do 12 marca 2023 r.

  • perły mazowsza

VII edycja Konkursu Perły Mazowsza - głosowanie

Przypominamy, że trwa głosowanie na kandydatów zgłoszonych do VII edycji Konkursu Perły Mazowsza, w którym to mieszkańcy wybierają wyjątkowych przedsiębiorców, instytucje, wydarzenia i ludzi sportu oraz kultury. Zachęcamy do zapoznania się z opisem kandydatów z Gminy Żabia Wola i wsparcia ich swoimi głosami. Głosowanie trwa do dnia 16.03.2023 r. do godz. 12:00. Głosy oddane po tym terminie nie będą brane pod uwagę w obliczaniu jego wyniku.

następna strona »

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00