Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

 • LGD "Ziemia Chełmońskiego"

Ankieta LGD "Ziemia Chełmońskiego"

Zapraszamy Państwa – mieszkańców naszego regionu do wyrażenia opinii na temat warunków życia w gminie objętej Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020.

 • plakat

Integracja bez barier i granic

16 lipca 2022 r. na działce sołeckiej w Hucie Żabiowolskiej odbędzie się spotkanie organizowane w ramach projektu pn. „Integracja bez barier i granic”. Zwieńczeniem imprezy będzie koncert z potańcówką, organizowany w ramach Sołeckiego Grania, którego organizatorem jest Dom Kultury w Żabiej Woli.

 • plakat

REAKTYWACJA inicjatyw obywatelskich na Ziemi Chełmońskiego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych (członków, pracowników i wolontariuszy, m.in. stowarzyszeń, fundacji, KGW) i grup nieformalnych oraz osoby zainteresowane rozpoczęciem aktywności społecznej z powiatu grodziskiego, sochaczewskiego i żyrardowskiego do udziału w projekcie pn. „REAKTYWACJA inicjatyw obywatelskich na Ziemi Chełmońskiego”.

 • ngo

Otwarty konkurs ofert dla NGO

Wójt Gminy Żabia Wola ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 • nabór uzupełniający

Działaj Lokalnie 2022 - nabór dodatkowy

Do 30 czerwca 2022 organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z terenu powiatu grodziskiego i gminy Brwinów mogą ubiegać się o dotację do 6.000 zł na projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia a także mogą przeciwdziałać negatywnym skutkom pandemii oraz prowadzić działania na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy.

 • plakat

95-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Skułach

26 czerwca 2022 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Skułach zaprasza do wspólnego świętowania 95 -lecia jednostki. Uroczyste obchody rozpoczną się o godz. 12:00 Mszą Świętą w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Skułach, skąd nastąpi uroczysty przemarsz na plac przy strażnicy. Tam rozpocznie się oficjalna część obchodów, którą zakończy koncert Orkiestry Dętej OSP Mszczonów. Później rozpocznie się festyn strażacki!

 • wyniki działaj lokalnie 2022

Projekt naszych Mieszkańców zakwalifikowany do dofinansowania

W ramach ogłoszenia wyników II etapu konkursu Mazowsze Lokalnie 2022 - Ścieżka Inicjatywy Oddolne – do dofinansowania  zakwalifikowało się  70 projektów z całego Mazowsza, z których na 27 miejscu znalazł się projekt pn. „Integracja bez barier i granic”  grupy „Społecznicy” którą reprezentują – Pani  Sołtys Sylwia Kleszko i Rada Sołectwa Huta Żabiowolska.

 • Piknik Rodzinny Bezdomniaków Żabiowolskich

2. Charytatywny Piknik Bezdomniaków Żabiowolskich

5 czerwca 2022 r. w Sielskiej Osadzie Firleje w Musułach odbędzie się 2. Charytatywny Piknik organizowany przez Stowarzyszenie Bezdomniaki Żabiowolskie pod hasłem „Weź nie kupuj, adoptuj”.
Szczegóły w wydarzeniu na Facebooku: https://fb.me/e/3AmepU1JH
Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Wójt Gminy Żabia Wola Piotr Rybka.

 • VII edycja ogólnopolskiego konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów”

VII edycja ogólnopolskiego konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów”

Nabór do VII edycji ogólnopolskiego konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów” skierowanego do  Kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie www.bitwaregionow.pl Na zgłoszenia czekamy do 31 maja 2022 r.

 • plakat

INTEGRACJA na ROWERACH - Poznaj swoje okolice!

16 czerwca 2022 r. (Boże Ciało) Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelechowie zapraszają wszystkich miłośników kolarstwa oraz osoby, które chcą aktywnie spędzić czas w gronie znajomych lub nawiązać nowe kontakty na wycieczkę rowerową szlakiem atrakcyjnych miejsc naszej okolicy. Podczas wycieczki przewidziane są przystanki na odpoczynek i poznanie danego punktu trasy. Trudność trasy organizatorzy oceniają na łatwy, osiągalny przez ośmiolatka jak i dojrzałego seniora.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Wójt Gminy Żabia Wola Piotr Rybka.

 • działaj lokalnie 2022

Działaj Lokalnie 2022

Do 13 maja 2022 organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z terenu powiatu grodziskiego i gminy Brwinów mogą ubiegać się o dotację do 6.000 zł na projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia a także mogą przeciwdziałać negatywnym skutkom pandemii oraz prowadzić działania na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy.

 • otwarty konkurs dla NGO

Otwarte konkursy ofert dla NGO

Wójt Gminy Żabia Wola ogłosił otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 • posiedzenie Komisji Rady

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

W porządek obrad najbliższego posiedzenia Komisji oświaty, spraw socjalnych i kultury, sportu i rekreacji został włączony temat: Współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym: program współpracy z organizacjami pozarządowymi, uszczegółowienie planu dofinansowań dla organizacji pozarządowych, współpraca z organizacjami pozarządowymi związana z kwestią uchodźców z Ukrainy. Zachęcamy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Żabia Wola oraz inne zainteresowane osoby do uczestnictwa w spotkaniu.

 • konsultacje programu współpracy województwa mazowieckiego z NGO

Zmiana programu współpracy Województwa Mazowieckiego z NGO - konsultacje społeczne

Do 18 marca 2022 r. trwają konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na 2022 rok”.

 • inkubator 3R

Inkubator Lokalnych Centrów 3R

Fundacja Koalicja 5 Frakcji we współpracy z Kampanią 17 Celów oraz w partnerstwie z Rekopol Organizacją Odzysku Opakowań S.A. uruchomiła program, którego celem jest przekazanie merytorycznego wsparcia lokalnych pomysłów na miejsca, które będą budować świadomość hierarchii gospodarowania odpadami.

 • ankieta LGD

Ankieta na temat warunków życia w Państwa gminie

LGD "Ziemia Chełmońskiego" zaprasza do udziału w ankiecie na temat warunków życia w gminie i efektów działania LGD w 2021 roku. Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu i zrealizować badanie ewaluacyjne oceny wdrożenia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Ziemia Chełmońskiego.

 • „Polska Od Kuchni”

Trwają zapisy do ogólnopolskich konkursów dla Kół Gospodyń Wiejskich

Wartościowe nagrody, niezapomniane emocje, nowo zawarte przyjaźnie – to wszystko i jeszcze więcej czeka na Was podczas wyjątkowego święta Kół Gospodyń Wiejskich - Festiwalu „Polska Od Kuchni” - wyjątkowego wydarzenia o ogólnopolskim zasięgu, przygotowanego z myślą by pielęgnować lokalną kulturę i tradycję.

 • żurawie powiatu grodziskiego plakat

Trzeci raz nagrodzą aktywność obywatelską

16 lutego 2022 roku (środa), podczas uroczystej III Gali Aktywności Lokalnej poznamy ubiegłorocznych laureatów nagrody „Żurawie Powiatu Grodziskiego 2021”. Gościem spotkania będzie Joanna Sadzik, prezeska Stowarzyszenia Wiosna, które wymyśliło i organizuje akcję Szlachetna Paczka. Wydarzenie będzie transmitowane m.in. na stronie zurawie.org.pl oraz na Facebook’u. Gwiazdą wieczoru będzie Kasia Moś, piosenkarka, autorka tekstów, aktywistka.

 • BOM

Zgłoś projekt do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza!

Do 20 lutego 2022 r. każdy mieszkaniec Województwa Mazowieckiego może zgłosić propozycje projektów do zrealizowania w ramach trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. W tym roku kwota, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy, wynosi 25 mln złotych.

 • głosowanie mieszkańców

Konkurs Perły Mazowsza - głosowanie Mieszkańców

Do 14 marca trwa głosowanie na kandydatów zgłoszonych w VI edycji konkursu Perły Mazowsza, którego celem jest wyłonienie najlepszych przedsiębiorców, najciekawszych ofert turystycznych, najpopularniejszych wydarzeń kulturalnych, oraz najsłynniejszych lokalnych sportowców, klubów sportowych, czy trenerów z gmin powiatu piaseczyńskiego, grodziskiego i pruszkowskiego. Zachęcamy do oddawania głosów na kandydatów z terenu Gminy Żabia Wola!
 • konkurs grantowy

Program Grantowy „ROZGRZEWAMY POLSKIE SERCA”

Celem programu jest wspieranie inicjatyw związanych z Rokiem Ignacego Łukasiewicza. Program prowadzony jest z myślą o tych, którzy mają pomysł i energię, by upamiętnić postać wielkiego, polskiego wynalazcy. Jeden projekt może otrzymać do 100 000 zł dofinansowania.

 • Spotkanie lokalnych liderów - warsztaty koalicji NGO

Spotkanie lokalnych liderów organizacji pozarządowych powiatu grodziskiego

Stowarzyszenie Europa i My zaprasza na "Spotkanie lokalnych liderów", które odbędzie się 25 stycznia 2022 r., w godz. 16:00 – 20:00. W trakcie spotkania przeprowadzone zostaną warsztaty dot. współpracy i rozwoju Koalicji organizacji pozarządowych powiatu grodziskiego i gminy Brwinów. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 • Perły Mazowsza głosowanie

Głosowanie w VI edycji konkursu Perły Mazowsza rozpoczęte

Zachęcamy do głosowania na kandydatów zgłoszonych w VI edycji konkursu Perły Mazowsza. Wśród głosujących co tydzień rozlosowywane będą upominki ufundowane przez sponsorów konkursu. Głosowanie potrwa do 14 marca 2022 r.

 • Diagnoza potrzeb i potencjału lokalnej społeczności w zakresie usług społecznych

Konsultacje społeczne

W związku z przekształceniem z dniem 01.01.2022 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli w Centrum Usług Społecznych w Żabiej Woli trwają prace nad przygotowaniem "Diagnozy potrzeb i potencjału lokalnej społeczności w zakresie usług społecznych w Gminie Żabia Wola” na lata 2022-2026.

 • plakat

Wieczór Kolęd i Pastorałek

6 stycznia 2022 r. po Mszy Świętej, która odbędzie się o godz. 12:00 w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Skułach, Ochotnicza Straż Pożarna w Skułach zaprasza na "Wieczór Kolęd i Pastorałek" z udziałem zespołu ORAMUS BIS.

 • perły mazowsza

Perły Mazowsza 2021

Przypominamy, że jutro upływa termin zgłaszania kandydatów w tegorocznej edycji konkursu Perły Mazowsza, którego celem jest wyłonienie i uhonorowanie najlepszych przedsiębiorców, sportowców, najciekawszych ofert turystycznych oraz wydarzeń organizowanych w regionie. 

 • szkolenie z europa i my

Szkolenie dla KGW

16 grudnia 2021 r. w godz. 16:00 - 20:00 Stowarzyszenie Europa i My zaprasza na szkolenie dla Kół Gospodyń WIejskich i osób planujących stworzyć taką organizację.

 • Konkursu „Perły Mazowsza roku 2021”

Zgłoszenia w konkursie Perły Mazowsza tylko do 15 grudnia

Został jeszcze tylko tydzień na zgłaszanie kandydatów w tegorocznej edycji konkursu Perły Mazowsza. Zgłoszenia zbierane są do 15 grudnia 2021 r., do godziny 23:59. Przypominamy, że wśród osób, które zgłaszają swoich kandydatów rozdawane są nagrody.

 • warsztaty z Europa i My

Kolejne warsztaty dla lokalnych liderów

Stowarzyszenie Europa i My zaprasza lokalnych liderów na kolejne warsztaty poświęcone pracy zespołowej w organizacji. Spotykanie odbędzie się 9 grudnia o godz. 16:00 w Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim.

 • II Puchar Polski Taekwon-Do ITF w Gminie Żabia Wola

II Puchar Polski Taekwon-Do ITF w Gminie Żabia Wola

W miniony weekend w Centrum Integracji Społecznej w Ojrzanowie odbyły się zawody sportowe pn. II Puchar Polski Taekwon-Do ITF zorganizowane przez Polskie Zrzeszenie Taekwon-Do ITF i działający na terenie naszej Gminy Uczniowski Klub Sportowy Rekin Team. Udział w zawodach wzięło  135 zawodników- reprezentantów 16 drużyn, którzy przyjechali do naszej Gminy z różnych zakątków kraju.
 • Konkurs Perły Mazowsza

Lokalni i najlepsi, czyli Perły Mazowsza

Pierwsi kandydaci już są! Przypominamy, że czekamy nadal na zgłoszenia Waszych pretendentów. Nagrody można zdobyć w kategoriach: przedsiębiorczość, kultura oraz sport i turystyka. Szukamy zatem, najlepszych przedsiębiorców, najciekawszych ofert turystycznych, najpopularniejszych wydarzeń kulturalnych, oraz najsłynniejszych lokalnych sportowców, klubów sportowych, czy trenerów.

 • konkurs

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publiczny

Wójt Gminy Żabia Wola ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Organizowanie działań opiekuńczo-wychowawczych, w szczególności dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i niewydolnych wychowawczo”

 • Konkursu „Perły Mazowsza roku 2021”

VI edycja Konkursu Perły Mazowsza

Do 15 grudnia trwa zbierania zgłoszeń kandydatów w VI edycji Konkursu Perły Mazowsza, którego celem jest wyłonienie i uhonorowanie najlepszych przedsiębiorców, sportowców, najciekawszych ofert turystycznych oraz wydarzeń organizowanych w regionie. Na każdym etapie – zgłaszania i głosowania – rozlosowywane są nagrody dla mieszkańców, którzy biorą udział w Konkursie. 

 • XXIII Złaz Niepodległościowy w OSP Skuły

XXIII Złaz Niepodległościowy w OSP Skuły

W dniach 12-14 listopada 2021 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Skułach zorganizowała XXIII Złaz Niepodległościowy. Nasi Strażacy przygotowali dla uczestników liczne atrakcje.

 • Mistrzostwa Mazowsza Taekwon-do ITF

9 pucharów dla UKS Rekin Team na Mistrzostwach Mazowsza Taekwon-do ITF

14 listopada w Dębem Wielkim odbyły się Mistrzostwa Mazowsza Taekwon-do ITF, podczas których zawodnicy z  UKS Rekin Team: Dominika Jezierska, Mikołaj Granica, Kinga Woźnicka, Rafael Ciszewski oraz Konstancja Niedźwiecka wywalczyli aż 9  pucharów.
 • warsztaty dla NGO

ABC Zarządzania organizacją

Stowarzyszenie Europa i My wspólnie z Lokalną Grupą Działania "Zielone Sąsiedztwo" zapraszają na warsztaty dla lokalnych liderów, osób zarządzających organizacjami pozarządowymi. Przygotowany program powstał w oparciu o potrzeby środowiska. Warsztaty zawierają treści przydatne zarówno osobom zaczynającym działalność społeczną, jak i doświadczonym liderom. Mają na celu wesprzeć lokalne liderki i liderów w efektywnym, skutecznym i zrównoważonym zarządzaniu własną organizacją.

 • plakat Żurawie 2021

Żurawie Powiatu Grodziskiego 2021

Do 30 grudnia 2021 roku mieszkańcy powiatu grodziskiego mogą zgłaszać kandydatów do nagrody Żurawie Powiatu Grodziskiego. Z grona nominowanych kapituła wybierze i nagrodzi specjalnymi statuetkami i nagrodami w 5 kategoriach: Społecznik roku, Organizacja pozarządowa, Wolontariusz roku, Firma przyjazna społeczności lokalnej i Wydarzenie roku. Szczegóły i formularze na www.zurawie.org.pl

 • konsultacje programu współpracy

Konsultacje w sprawie programu współpracy z NGO na rok 2022

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu "Programu współpracy Gminy Żabia Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2022 rok ". Uwagi oraz propozycje zmian do projektu dokumentu można zgłaszać do 16 listopada br. do godz. 14:00.

 • Rajd rowerowy sladami historii

Ochotnicza Straż Pożarna w Skułach zaprasza na spotkanie z cyklu "Rusz się sąsiedzie!"

16 października br. Ochotnicza Straż Pożarna w Skułach zaprasza na "Rajd rowerowy sladami historii" do skansenu w Petrykozach oraz projekcję filmu "Ocalić od zapomnienia", który powstał podczas realizacji projektu "Lepiej późno niż w cale – historia" (film z komentarzem Wojciecha Siemiona).

 • Szlachetna Paczka

Szlachetna Paczka pilnie poszukuje wolontariuszy! Brakuje 8 tys. osób

Bez Ciebie im nie pomożemy. Jeżeli nie uda się zrekrutować brakującej liczby blisko 8 tysięcy wolontariuszy, skala pomocy w Paczce będzie w tym roku zdecydowanie mniejsza. To już ostatni moment, by się zgłosić. Można to zrobić za pośrednictwem strony www.superw.pl.

 • 7 Dycha Strażacka i „Sportowe zmagania sąsiadów” z OSP Skuły

7 Dycha Strażacka i „Sportowe zmagania sąsiadów” z OSP Skuły

Jeszcze tylko niespełna trzy dni pozostały do zakończenia zapisów na "7 Dychę Strażacką". 3 października 2021 r. zapraszamy do Skuł na wydarzenie sportowe organizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Skułach, które od lat cieszy się dużym zainteresowaniem miłośników biegania oraz nordic walking.

 • Spotkanie informacyjne dla wnioskodawców LGD – 29.09.2021 Dom Kultury, Żabia Wola

Spotkanie informacyjne dla wnioskodawców LGD – 29.09.2021 Dom Kultury, Żabia Wola

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane uzyskaniem premii na podejmowanie działalności gospodarczej za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Ziemia Chełmońskiego" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na kolejne spotkanie informacyjne dotyczące warunków uzyskania pomocy oraz sposobu wypełnienia dokumentów aplikacyjnych.

 • Piknik "Bezpieczne wakacje" 2021

Strażacy z OSP edukują Mieszkańców

Strażacy z naszych OSP nie tylko dbają o życie, zdrowie i mienie obywateli podczas akcji ratowniczo gaśniczych, ale także aktywnie uczestniczą w życiu społeczno-kulturalnym Gminy i prowadzą działania edukacyjne dla Mieszkańców.

 • piknik

Piknik Bezpieczne Wakacje

20 czerwca 2021 r., na terenie przy strażnicy  OSP w Żelechowie odbędzie się Piknik ,,Bezpieczne Wakacje". Na uczestników czekają liczne atrakcje, przygotowane przez Członków OSP i MDP OSP Żelechów. Organizacja Pikniku została dofinansowana z budżetu Gminy Żabia Wola i objęta honorowym patronatem Wójta Gminy.

 • sukcesy naszych sportowców

 Sukcesy sportowców z Żabiej Woli

Mamy powody do dumy, w miniony weekend członkowie dwóch klubów sportowych z terenu Gminy Żabia Wola zdobyli medale na Mistrzostwach Polski. Wszystkim zawodnikom oraz ich trenerom serdecznie gratulujemy i życzymy wytrwałości i dalszych sukcesów. Jesteśmy z Was bardzo dumni!
 • działaj lokalnie

Działaj Lokalnie 2021

Do 28 maja 2021 organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z terenu powiatu grodziskiego i gminy Brwinów mogą ubiegać się o dotację do 6.000 zł na projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia a także mogą przeciwdziałać pandemii i jej negatywnym skutkom. Szczegóły na www.europaimy.org
 • konsultacje

Dyskusja na temat konsultacji społecznych

W porządek obrad wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Żabia Wola w dniu 18 maja br. został włączony temat: Omówienie spraw związanych z konsultacjami społecznymi (opracowanie formy konsultacji). Zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniu.

 • Konsultacje

Dyskusja na temat konsultacji społecznych

W porządek obrad najbliższego wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Żabia Wola został włączony temat: Omówienie spraw związanych z konsultacjami społecznymi (opracowanie formy konsultacji). Zachęcamy Mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Żabia Wola oraz inne zainteresowane osoby do uczestnictwa w spotkaniu.

 • konkurs

Bitwa Regionów 2021-konkurs kulinarny dla KGW

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa rozpoczął przyjmowanie zgłoszeń do pierwszego etapu 6 edycji konkursu kulinarnego „Bitwa Regionów” organizowanego pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie w terminie do 31 maja 2021 r. Formularza zgłoszeniowego i pracy Konkursowej poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.bitwaregionow.pl. 

następna strona »

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00