Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Działając podstawie  art. 7 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318) w związku z art. 11 ust 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm. tj.) Wójt Gminy Żabia Wola ogłasza otwarty konkurs ofert na: powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Prowadzenie w okresie od 01.02.2014 r. do 31.12.2016r. placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w lokalu w miejscowości Słubica Dobra”.

Pełna treść ogłoszenia, wzór: oferty, umowy, sprawozdania dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żabia Wola (www.bip.zabiawola.akcessnet.net)

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod nr tel. (46) 857 81 81 wew. 33.

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: konkurs ofert z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Prowadzenie w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2016 r. placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w lokalu w miejscowości Słubica Dobra” w Kancelarii Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96 321 Żabia Wola (pok. nr 5) do 24 stycznia 2014 r. godz. 09:30.


Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert.pdf


  • opublikował: Michał Wojciul
    data publikacji: 2018-03-16 12:27

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00