Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

 • konsultacje

Konsultacje w sprawie programu współpracy na rok 2020

Trwają prace nad przygotowaniem "Programu współpracy Gminy Żabia Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2020 rok ".

W związku z powyższym zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Gminy Żabia Wola do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu przedmiotowego programu.

Konsultacje zostaną przeprowadzane w dniach od 20  do 25 listopada 2019 r. (w dni robocze) w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Uwagi oraz propozycje zmian do projektu programu współpracy na 2020 r. można zgłaszać na formularzach zgłaszania opinii i uwag, które należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: k.janiszewska@zabiawola.pl (z dopiskiem w temacie:  "Program Współpracy - konsultacje” ) lub dostarczyć w wersji papierowej do Urzędu Gminy Żabia Wola (pokój nr 5) w terminie do 25 listopada 2019 roku do godz. 17:00. Uwagi lub wnioski zgłoszone po upływie w/w terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Treść projektu programu i formularza konsultacyjnego znajduje się poniżej, jest także dostępny bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy – pokój nr 3.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest pracownik Urzędu Gminy- inspektor Krystyna Janiszewska tel. (46) 857 81 81 wew. 33, e-mail: k.janiszewska@zabiawola.pl

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Janiszewska
  data wytworzenia: 2019-11-20
 • opublikował: Krystyna Janiszewska
  data publikacji: 2019-11-20 11:37
 • zmodyfikował: Krystyna Janiszewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-20 12:37

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

 • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
 • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
 • piątek: w godz. 8:00-15:00