Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Kolejny tydzień pracy Wójta Gminy Żabia Wola upłynął pod znakiem spotkań

W minionym tygodniu Wójt wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Anną Filipowicz reprezentowali Żabią Wolę na licznych spotkaniach opłatkowych organizowanych na terenie Powiatu w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia.

Wójt odbył również spotkania z kadrą nauczycielską i pracownikami niepedagogicznymi jednostek organizacyjnych gminy: Centrum Usług Wspólnych, Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego i Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie oraz z pracownikami gminnych instytucji kultury: Domu Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej.

Na początku tygodnia w Urzędzie Gminy odbyło się także posiedzenie Komisji Rady, podczas którego omówione zostały tematy będące przedmiotem obrad Sesji Rady Gminy zaplanowanej na godz. 10:00 w dniu 19 grudnia br. Członkowie poszczególnych Komisji wybrali również ze swojego grona Przewodniczących i ich Zastępców.

13 grudnia br. zorganizowane zostało spotkanie Wójta Gminy Żabia Wola z Wójtem Nadarzyna Dariuszem Zwolińskim dotyczące współpracy między samorządami. Na spotkaniu, w którym oprócz pracowników obu urzędów uczestniczyli przedstawiciele Przedsiębiorstwa Komunalnego Nadarzyn, omówione zostały kwestie związane ze wspólną realizacją zadań w zakresie uporządkowania gospodarki ściekowej. Zgodnie z ustaleniami podjęte zostaną działania mające na celu odprowadzenie ścieków z miejscowości Siestrzeń gm. Żabia Wola do oczyszczalni ścieków w Kostowcu gm. Nadarzyn. Szczegóły uczestnictwa w tym przedsięwzięciu zostaną dopracowane na kolejnych spotkaniach. Władze Nadarzyna na prośbę Wójta Żabiej Woli wyraziły także zgodę na korzystanie z mobilnego miasteczka ruchu drogowego przez mieszkańców Gminy Żabia Wola. Dzięki porozumieniu samorządów już wkrótce najmłodsi mieszkańcy naszej gminy będą mieli okazję poznać zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym i nauczyć się wykorzystywania zdobytej wiedzy teoretycznej w rozpoznawaniu i przestrzeganiu znaków drogowych.

Piątek upłynął pod znakiem spotkań związanych z realizacja zadań oświatowych. Na zaproszenie Wójta Gminy projektant opracowujący projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Skułach spotkał się z Radą Rodziców, Dyrektorem placówki oraz przedstawicielami Urzędu Gminy i przedstawicielem Rady Gminy z terenu Skuł aby zaprezentować efekty swojej dotychczasowej pracy. W trakcie spotkania zgłoszono uwagi do przedstawionego opracowania, które autor zobowiązał się uwzględnić.

Kolejne spotkanie dotyczyło organizacji na terenie Gminy opieki nad dziećmi do 3 roku życia. Zgodnie z zapowiedziami Pana Wójta Urząd Gminy zamierza ubiegać się o dofinansowanie na budowę żłobka gminnego i/ lub miejsc dla najmłodszych Mieszkańców w ramach programu Maluch+. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcieliby zaangażować się w tworzenie miejsc dla dzieci do 3 roku życia i uzyskać pomoc z programu Maluch + do zgłaszania się do Urzędu Gminy.

W minionym tygodniu Wójt weryfikował także sytuację drogową, tym razem w Słubicy Dobrej.

Tydzień pracy był zwieńczony prezentacją i dyskusją wewnętrzną wśród pracowników nad propozycją Wójta i Kierowników Urzędu Gminy dot. nowego schematu organizacyjnego. Propozycja została przyjęta z entuzjazmem przez pracowników Urzędu.

W przyszłym tygodniu planujemy:

  • Zebranie Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” w Mszczonowie;
  • Spotkania wigilijne w Powiecie Grodziskim, w Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Maz., w Ochotniczych Strażach Pożarnych w Skułach i Żelechowie oraz z Mieszkańcami gminy;
  • Posiedzenie Rady Gminy
  • Pierwszy ślub, który udzieli Wójt Gminy
  • autor: Krystyna Janiszewska, data: 2018-12-14

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00