Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Uwaga! Ważna informacja dotycząca świadczenia wychowawczego 500+

UWAGA!  Przypominamy wszystkim, którzy jeszcze nie złożyli wniosku, że aby dalej pobierać świadczenie wychowawcze (500+) od października 2018 r. należy złożyć NOWY WNIOSEK na okres świadczeniowy 2018/2019 najpóźniej do 31.10.2018 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+), zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 będą przyjmowane:
- elektronicznie od 1 lipca 2018 r.
- tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2018 r. w siedzibie GOPS Żabia Wola, ul. Główna 5.

Analogicznie w wyżej wymienionych terminach będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do nowego jednorazowego świadczenia „Dobry Start”.  Świadczenie to przysługuje na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia w jednorazowej kwocie 300 zł. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia. Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu rodziny. Wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada 2018 r.

Zachęcamy Państwa do złożenia wniosków elektronicznie np. za pośrednictwem banku lub portalu empatia!

  • autor: Kierownik GOPS - Elżbieta Kwiatkowska, data: 2018-10-25

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00