Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

 • Oświadczenie o rocznej warości sprzedanego alkoholu za 2023 r.

Oświadczenie o rocznej wartości sprzedanego alkoholu

Przedsiębiorco, 
Jeśli posiadasz zezwolenie na detaliczną sprzedaż alkoholu, musisz co roku składać oświadczenie o wartości jego sprzedaży. Oświadczenie należy złożyć do 31 stycznia roku następującego po roku za który składasz oświadczenie.

Uwaga!

 • Jeśli 31 stycznia wypada w dzień wolny od pracy, to nie obowiązuje zasada przesunięcia terminu na pierwszy dzień roboczy. Czyli, jeśli 31 stycznia wypada w niedzielę, to oświadczenie złóż najpóźniej w piątek. W tym roku jest to środa 31.01.2024 r.
 • Jeśli nie złożysz oświadczenia do 31 stycznia, twoje zezwolenie wygaśnie po upływie kolejnych 30 dni. Aby zezwolenie nie wygasło, musisz w trakcie tych 30 dni złożyć oświadczenie wraz z opłatą za korzystanie z zezwolenia. Musisz jednak zapłacić dodatkową opłatę – jej wysokość to 30% rocznej „podstawowej” opłaty za korzystanie z zezwolenia.

Co zrobić krok po kroku:
1. Złóż oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu w twoim punkcie sprzedaży za ubiegły rok (druk do pobrania poniżej).
2. W oświadczeniu podaj wartość brutto sprzedanych napojów alkoholowych o zawartości:
•    do 4,5% alkoholu oraz piwa;
•    powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa;
•    powyżej 18% alkoholu.

Termin:
Oświadczenie za poprzedni rok złóż do 31 stycznia następnego roku, tj. do 31.01.2024r.

Płatność:
Opłatę za korzystanie z zezwolenia wpłać na rachunek gminy:

BS w Białej Rawskiej Filia w Żabiej Woli nr rachunku: 32 9291 0001 0046 3049 2000 0060
•    jednorazowo, do 31 stycznia danego roku
•    w trzech równych ratach w terminach: do 31 stycznia, 31 maja, 30 września.

Warto wiedzieć:

 • Twoje zezwolenie wygaśnie, jeżeli nie złożysz oświadczenia o rocznej wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych do 31 stycznia lub nie zapłacisz opłaty w ustawowo określonych wysokościach i terminach.
 • O ponowne wydanie zezwolenia na detaliczną sprzedaż alkoholu możesz wystąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.
 • Sprzedaż napojów alkoholowych po cofnięciu lub wygaśnięciu zezwolenia jest takim samym przestępstwem jakby zezwolenie nie zostało nigdy wydane, grozi za to grzywna.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Ryjak (Referat Organizacyjny)
 • opublikował: Joanna Wysokińska
  data publikacji: 2024-01-05 09:26

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

 • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
 • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
 • piątek: w godz. 8:00-15:00