Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • czas rozliczyć sprzedaż alkoholi

Czas rozliczyć sprzedaż napojów alkoholowych

Każdy przedsiębiorca posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ma obowiązek do 30 września 2023 roku uiścić opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Niedokonanie opłaty w terminie (30.09.2023 r. data  wpływu opłaty na konto Urzędu Gminy) skutkuje wygaszeniem zezwolenia. Zasady uiszczania opłaty reguluje art. 111 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 165, 240, 535, 803).

Płatność za korzystanie z zezwoleń można uiszczać dokonując przelewu na rachunek Urzędu Gminy nr 32 9291 0001 0046 3049 2000 0060 z podaniem nr zezwoleń i adresu punktu sprzedaży.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Ryjak (Referat Organizacyjny)
  • opublikował: Joanna Wysokińska
    data publikacji: 2023-09-18 17:20
  • zmodyfikował: Joanna Wysokińska
    ostatnia modyfikacja: 2023-09-18 17:58

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00