Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

 • Podatki-oplaty-sms

SMS-owy i mailowy system informacyjny o terminie zapłaty lub powstaniu zaległości z tytułu podatków i opłat

Od 1 stycznia 2018 r. wprowadzony został SMS-owy i mailowy system informacyjny o terminie zapłaty lub powstaniu zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Każda osoba, która wyrazi zgodę na umieszczenie swojego numeru telefonu komórkowego i adresu mailowego w bazie programów Urzędu Gminy w Żabiej Woli, dotyczących podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może otrzymywać krótkie wiadomości tekstowe (sms-y) oraz maile:

- Przypominające o terminie płatności - nie wcześniej niż 7 dni przed upływem terminu,

- W przypadku wystąpienia zaległości - w terminie 21 dni po upływie terminu płatności.

Zachęcamy Państwa do  wypełnienia oświadczenia - druku zgody na gromadzenie, przetwarzanie  oraz wykorzystanie numeru telefonu komórkowego i adresu mailowego w celu powiadamiania o terminach płatności podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Oświadczenie — druk zgody można złożyć bezpośrednio w Urzędzie Gminy Żabia Wola, Główna 3, 96-321 Żabia Wola, w godzinach jego pracy, przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym) lub za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej e—PUAP (oświadczenia przesłane za pośrednictwem e—mail nie mogą być akceptowane).

Oświadczenie — druk zgody można pobrać w Sali Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola oraz ze strony internetowej - poniżej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Referat Finansowo-Podatkowy
  data wytworzenia: 2017-12-31
 • opublikował: Krystyna Janiszewska
  data publikacji: 2018-05-21 13:21
 • zmodyfikował: Krystyna Janiszewska
  ostatnia modyfikacja: 2024-01-10 08:38

Rejestr zmian

 • zmieniono 2021-11-09 10:49 przez Ewelina Radkiewicz
 • zmieniono 2024-01-10 08:38 przez Krystyna Janiszewska

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

 • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
 • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
 • piątek: w godz. 8:00-15:00