Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • Zakaz wylewania nieczystości ciekłych

Zakaz wylewania nieczystości ciekłych

Każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia jej do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub wyposażenia w szambo albo przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych (spełniające wymagania określone w przepisach).

Niestety nieszczelne szamba oraz nielegalne wylewanie nieczystości ciekłych do rowów oraz na pola to nadal często występujący problem, który nasza Gmina stara się sukcesywnie eliminować.

Odprowadzanie ścieków do ziemi prowadzi do zanieczyszczenia gleby oraz wód podziemnych. Przedostające się do środowiska nieczystości będące siedliskiem szkodliwych bakterii i wirusów stanowią zaś realne zagrożenie dla naszego życia i zdrowia.

Wylewanie nieczystości ciekłych pochodzących z terenu nieruchomości jest KARALNE, niezależnie od tego, gdzie są wylewane. Proceder ten stanowi wykroczenie, które podlega karze grzywny nawet do 5000 zł.

Osoby, które są świadkami nielegalnego wprowadzania ścieków do środowiska proszone są o zgłaszanie tego faktu do Urzędu Gminy lub na Policję.

PAMIĘTAJ!
Każdy właściciel nieruchomości, w przypadku posiadania szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych, ma obowiązek posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych lub osadów ściekowych z oczyszczalni, zawartej z przedsiębiorcą, posiadającym stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie. Zobowiązany jest także do przechowywania dowodów zapłaty za ww. usługi i okazywania ich na każde wezwanie organu kontrolującego.

Nieczystości ciekłe gromadzone w zbiornikach bezodpływowych, należy usuwać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do przepełnienia szamba oraz w sposób uniemożliwiający odpływ nieczystości ze zbiornika.

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania przydomowej oczyszczalni ścieków, należy natomiast usuwać osady ściekowe, powstające podczas pracy instalacji, z częstotliwością określoną w instrukcji eksploatacji.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Referat Gospodarki Komunalnej
    data wytworzenia: 2021-12-09
  • opublikował: Ewelina Radkiewicz
    data publikacji: 2021-12-09 15:59
  • zmodyfikował: Ewelina Radkiewicz
    ostatnia modyfikacja: 2021-12-13 09:27

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00