Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Zmiany w gospodarce odpadami

Informujemy o zmianach w gospodarce odpadami komunalnymi na terenie Gminy Żabia Wola. W związku z rosnącymi cenami za usługę odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, zrezygnowaliśmy z obsługi podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Żabia Wola.

W celu obniżenia kosztów w/w usługi został podjęty nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żabia Wola (Uchwała Nr 15/XX/2020 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żabia Wola).

Najistotniejszy w nowym regulaminie jest zapis o pojemnikach i workach na odpady komunalne.

Od lipca 2020 r. każdy Właściciel nieruchomości będzie musiał we własnym zakresie wyposażyć swoją nieruchomość w pojemnik na odpady zmieszane oraz worki/pojemniki na odpady segregowane - w odpowiednich kolorach zgodnie z frakcjami.

  • ABC segregacji

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00