Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Problem z odbiorem odpadów komunalnych

W ubiegły piątek firma Jarper sp. z o.o.  - wykonawca odpowiedzialny za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola - złożyła „wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym”. Decyzję swą uzasadniając: "radykalnym zwiększeniem kosztów wykonania umowy na wywóz nieczystości w postaci znacznego zwiększenia kosztów utylizacji odpadów (...)", które "grozi rażącą stratą ekonomiczną, co wobec komercyjnego charakteru działalności spółki oraz ponoszonych kosztów osobowych (wynagrodzenia pracowników) i wielokrotny wzrost cen utylizacji odpadów nie pozwala na dalsze wykonywanie rzeczonej umowy."

Warunkiem dalszego kontynuowania umowy, w ocenie przedstawicieli firmy, jest 50% zwiększenie miesięcznego wynagrodzenia brutto z tytułu realizacji przedmiotowego zadania.

Negocjacje w sprawie utrzymania na dotychczasowym poziomie stawki wynagrodzenia z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, wynikającej z zapisów umowy zawartej w 2017 r., trwają od kwietnia br.

Wczoraj odbyło się spotkanie, w czasie którego podjęte zostały rozmowy na temat możliwości wycofania złożonego pisma. Rozmowy będą kontynuowane na kolejnym spotkaniu zaplanowanym na najbliższy wtorek.

Gmina dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia ciągłości w odbiorze odpadów komunalnych.

  • data wytworzenia: 2019-07-25
  • opublikował: Krystyna Janiszewska
    data publikacji: 2019-07-25 14:37

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00