Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Od 1 stycznia 2018 zmiana opłaty za śmieci

Rada Gminy Żabia Wola w dniu 28 listopada 2017 r. podjęła uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.

Zmiany w wysokości stawek związane są ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Wprowadzone przepisami prawa zmiany nakładają na Gminę obowiązek zwiększenia liczby frakcji odpadów poddanych segregacji na:

 1. Odpady komunalne zmieszane (bez zmian - kolor worka czarny),
 2. Bioodpady ( uwaga zmiana – kolor worka brązowy),
 3. Papier i Tektura ( uwaga zmiana – kolor worka niebieski),
 4. Tworzywa sztuczne i metale (nowa frakcja - kolor worka żółty),
 5. Szkło ( uwaga zmiana –kolor worka zielony).
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-08 12:53
 • odpady

Warto wspomnieć, że obowiązujący system nie posiada żadnych ograniczeń w ilości odbieranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

NOWE STAWKI OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

W przypadku nieruchomości zamieszkałych opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty.
- Odpady zbierane w sposób selektywny od osoby: 12,00 zł
- Odpady zbierane w sposób nieselektywny od osoby: 24,00 zł

NOWE STAWKI OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych opłata stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej  nieruchomości i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności  (dotyczy firm i działalności gospodarczych).

Odpady zbierane w sposób selektywny:
Pojemność pojemnika 120 l
32,00 zł
Pojemność pojemnika 240 l
48,00 zł
Pojemność pojemnika 1100 l
99,00 zł
Pojemność pojemnika KP-5 
594,00 zł
Pojemność pojemnika KP-7
901,00 zł
Pojemność pojemnika KP-12
1113,00 zł

Odpady zbierane w sposób nieselektywny:
Pojemność pojemnika 120 l
64,00 zł
Pojemność pojemnika 240 l
96,00 zł
Pojemność pojemnika 1100 l
198,00 zł
Pojemność pojemnika KP-5 
1187,00 zł
Pojemność pojemnika KP-7
1504,00 zł
Pojemność pojemnika KP-12
2 226,00 zł

Stawki opłat podane powyżej są stawkami za jednokrotny wywóz pojemnika.

Liczba opróżnień pojemnika w miesiącu musi być zgodna z częstotliwością pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, określoną w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy  Żabia Wola.

 

NOWE STAWKI OPŁAT DLA DOMKÓW LETNISKOWYCH LUB INNEJ NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTANEJ NA CELE REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWE

W przypadku działek rekreacyjnych opłata stanowi całoroczną gotowość odbioru odpadów z  działki rekreacyjnej (niezależnie od  okresu przebywania na działce).
-
Odpady zbierane w sposób selektywny: 192,00 zł
- Odpady zbierane w sposób nieselektywny: 384,00 zł

 

UWAGA:

 1. Nowe stawki opłat nie powodują zmiany płatności w terminie i sposobie płatności.
 2. Właściciele nieruchomości nie mają obowiązku składania nowych deklaracji.
 3. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zostanie dostarczony do każdej posesji.

Wszelkich innych informacje w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Żabia Wola udziela Referat Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 4 (parter) tel. 46 857 81 81 nr wewn. 26.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Referat POGK
  data wytworzenia: 2017-12-01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-08 12:53
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-12-08 16:42

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00