Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

 • informacje dot. rodzin wielodzietnych

Informacje na temat zniżki w opłacie dla rodzin wielodzietnych

Szanowni Mieszkańcy,

Uprzejmie informujemy, że Rada Gminy Żabia Wola w dniu 28 lutego 2024 r. podjęła uchwałę nr 8/LXXVI/2024 "w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy" wprowadzającą 20% zniżkę dla rodzin wielodzietnych. W świetle obowiązujących przepisów rodzina wielodzietna to rodzina, w której rodzic/ e mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Mieszkańcy Gminy Żabia Wola będą mogli skorzystać ze zniżki wprowadzonej przez Radę Gminy dopiero po wejściu w życie uchwały (o terminie poinformujemy Państwa niezwłocznie po ogłoszeniu uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego). 

W związku z tym opłatę za I kwartał 2024 r. należało uregulować w pełnej kwocie tj. 36,38 zł od osoby za miesiąc bez zgłoszonego przydomowego kompostownika lub 33,00 zł od osoby za miesiąc ze zgłoszonym przydomowym kompostownikiem.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie ze stanowiskiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (II SA/Gl 1631/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 10 lutego 2022 r.) Rada Gminy może wprowadzić zniżki w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi tylko na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469, 1852), tak więc udzielanie rodzinom wielodzietnym zniżki w opłacie na podstawie uchwały nr 21/VI/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 marca 2011 r. "w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola." nie jest możliwe.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Referat Ochrony Środowiska
 • opublikował: Joanna Wysokińska
  data publikacji: 2024-03-21 15:29
 • zmodyfikował: Joanna Wysokińska
  ostatnia modyfikacja: 2024-03-21 15:30

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

 • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
 • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
 • piątek: w godz. 8:00-15:00