Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • Minął termin opłaty - 10.01.2022

Uwaga! Upłynął termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 10.01.2022 r.

Szanowni Państwo!

Uprzejmie przypominamy, że dnia 10.01.2022 r. upłynął termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące: styczeń, luty, marzec.
Opłatę należy wpłacać na Państwa indywidualny rachunek bankowy przelewem, poprzez pocztę lub bank.

Informujemy, że od zaległości z tytułu opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczane są odsetki za zwłokę. W przypadku nieuregulowania należnej opłaty, zostanie wysłane do Państwa upomnienie. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczonego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 67) od dnia 13 października 2021 r. wysokość kosztów upomnienia wynosi 16,00 zł.

W celu uniknięcia dodatkowych kosztów związanych z doręczeniem upomnienia, zachęcamy  do kontaktu z pracownikami Urzędu Gminy Żabia Wola w celu sprawdzenia płatności lub ustalenia aktualnej kwoty do zapłaty.

Aktualną kwotę do zapłaty oraz indywidualny rachunek bankowy można ustalić telefonicznie pod nr 46 858 27 00 wew. 26 i 42 lub osobiście w Urzędzie Gminy Żabia Wola.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Referat Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy
    data wytworzenia: 2022-01-31
  • opublikował: Ewelina Radkiewicz
    data publikacji: 2022-01-31 23:07

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00