Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • kontrole

Kontrole segregacji odpadów komunalnych w Gminie Żabia Wola

Urząd Gminy w Żabiej Woli uprzejmie informuje, że prowadzimy kontrole w zakresie przestrzegania przez mieszkańców naszej Gminy zasad segregacji odpadów komunalnych oraz stanu faktycznego ilości osób zamieszkiwanych wg złożonej deklaracji.
Pracownicy Urzędu oraz firmy odbierającej odpady z naszej Gminy sprawdzają, czy w pojemnikach na odpady zmieszane, nie znajdują się odpady, które podlegają selektywnej zbiórce tj. papier, plastik, szkło, metal, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie, zużyty sprzęt RTV i AGD, odpady budowlane, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady ulegające biodegradacji. Kontrolowane będą również pojemniki i worki do selektywnej zbiórki pod kątem gromadzenia w nich odpadów zgodnie z ich przeznaczeniem.
Przypominamy, że selektywna zbiórka odpadów komunalnych dotyczy wszystkich właścicieli nieruchomości i jest obecnie obowiązkowa.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Referat Rozwoju i Gospodarki
    data wytworzenia: 2021-04-09
  • opublikował: Krystyna Janiszewska
    data publikacji: 2021-06-17 14:53
  • zmodyfikował: Krystyna Janiszewska
    ostatnia modyfikacja: 2021-07-09 15:37

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00