Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Od 1 stycznia 2018 zmiana opłaty za śmieci

Rada Gminy Żabia Wola w dniu 28 listopada 2017 r. podjęła uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.

Nieruchomości zamieszkałe na stałe a także nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza

Formularze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Żabia Wola:
- dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych na stałe,
- dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których prowadzona jest działalność gospodarcza.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Żabia Wola (od 10.01.2018)
Nr rachunku bankowego 32 9291 0001 0046 3049 2000 0060 (Bank Spółdzielczy Biała Rawska Oddział w Mszczonowie)

Domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Formularze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Żabia Wola dla właścicieli domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Deklaracja /od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe w Gminie Żabia Wola/ (od 10.01.2018)
Nr rachunku bankowego 32 9291 0001 0046 3049 2000 0060 (Bank Spółdzielczy Biała Rawska Oddział w Mszczonowie)

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00