Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • Harmonogram

Harmonogram odbioru odpadów w miesiącach styczeń - luty 2020

Harmonogram odbioru odpadów w miesiącach styczeń - luty 2020 roku będzie dostarczany przez Firmę Jarper do każdej nieruchomości, dodatkowo mogą  go Państwo odebrać w Urzędzie Gminy Żabia Wola w Referacie Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej - pok. nr 9, bądź Kancelarii Urzędu  (główny budynek Urzędu Gminy Żabia Wola ul. Główna 3).

Uprzejmie prosimy o terminowe regulowanie opłat z gospodarowania odpadami komunalnymi, na Państwa indywidualne rachunki bankowe BEZ WEZWANIA zgodnie ze złożoną DEKLARACJĄ O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE ŻABIA WOLA.

Stawka opłat za 1 mieszkańca, która obowiązuje od 1 kwietnia 2019 r.:
Odpady segregowane - 17,00 zł na miesiąc, kwartalnie 51,00 zł.
Odpady niesegregowane - 29,00 zł na miesiąc, kwartalnie 87,00 zł.

Przypominamy terminy płatności:
- 10 stycznia - za I kwartał 2020 r.
- 10 kwietnia - za II kwartał 2020 r.
- 10 lipca - za III kwartał 2020 r.
- 10 października - za IV kwartał 2020 r.

Zachęcamy do kontaktu w przypadku wątpliwości dot. opłat, numerów indywidualnych rachunków bankowych, bądź w celu sprawdzenia kontrolnego salda na Państwa kontach - w godzinach pracy Urzędu Gminy Żabia Wola pod numerem telefonu 46 858 27 00 wew. 26, 46 858 27 26

UWAGA!
Jednocześnie informujemy, że jesteśmy w trakcie postępowania przetargowego mającego na celu wyłonienie wykonawcy w okresie od 01.03.2020 r. do 28.02.2021 r., który będzie od Państwa odbierał odpady komunalne, w przypadku zmiany stawek opłat wynikających z wartości zamówienia, będziemy Państwa informować na bieżąco.

  • autor: Adrian Gzula (Referat POGK), data: 2019-12-24

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00

baner toplayer
Zmiana zasad pracy Urzędu Gminy Żabia Wola