Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

 • Drewniany kościół w Skułach
  fot. Piotr Kopeć

Drewniany kościół w Skułach (z 1678 r.)

Kościół p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Skułach to jedna z nielicznych drewnianych budowli z okresu XVII wieku na terenie Polski. Budowla orientowana, jednonawowa, o konstrukcji zrębowej, wzmocniona lisicami i zbudowana na planie prostokąta ufundowana została w 1678 r. przez Seweryna Skulskiego i księży misjonarzy z kościoła Świętego Krzyża w Warszawie i jest prawdopodobnie trzecim obiektem sakralnym w tym miejscu. 

 • Późnogotycki kościół w Żelechowie
  fot. Piotr Kopeć

Późnogotycki kościół w Żelechowie (przed 1561 r.)

Kościół p.w. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny został wybudowany w połowie XVI wieku. Znajduje się on w centralnej części wsi Żelechów w parafii Ojrzanów, której elekcja dokonana została, staraniem Mikołaja i Jana Ojrzanowskich, w 1473 r. przez biskupa poznańskiego Andrzeja Opalińskiego.

 • dwór w Żabiej Woli
  fot. Piotr Kopeć

Dwór w Żabiej Woli (z pocz. XIX w.)

Zespół dworski w Żabiej Woli powstał na początku XIX w. Właścicielką dóbr żabiowolskich była wówczas rodzina Dzierzbickich. W pierwszej połowie XX w. ówczesny właściciel Kazimierz Wojciechowski, przebudował budynek w stylu klasycystycznym. Po II wojnie światowej dwór uległ zniszczeniu a otaczający go park zdewastowano. Generalny remont dworu nieznacznie zmienił jego wygląd zewnętrzny.

 • zespół pałacowy w Ojrzanowie

Zespół pałacowy w Ojrzanowie (z 1902 r.)

Pałac murowany z cegły, posadowiony na planie prostokąta został wybudowany, według projektu Władysława Marconiego, w II połowie XIX wieku przez rodzinę Stadnickich. Jest to budynek parterowy, podpiwniczony, z nadbudową pierwszego pietra, wykonany w stylu późnego klasycyzmu. 

 • Zespół pałacowy w Grzmiącej

Zespół pałacowy w Grzmiącej (z poł. XIX w.)

Neorenesansowy pałac zbudowano w połowie XIX wieku dla Juliana Wilhelma Brunweya, wg projektu architekta Wojciecha Bobińskiego. Po II wojnie światowej wielokrotnie zmieniał właścicieli, obecnie stanowi własność Skarbu Państwa, jego jest administratorem jest Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie.

 • zespół dworski w Grzegorzewicach

Zespół dworski Grzegorzewicach (z poł. XIX w.)

Dwór w stylu klasycystycznym zbudowano w połowie XIX w., najprawdopodobniej dla ówczesnej właścicielki miejscowych ziem Zofii Kuszell. W następnych latach rozbudowano go w duchu romantycznego historycyzmu (eklektyzmu) i przekształcono w pałac. W czasie II wojny i w okresie powojennym budynek i otaczający go park uległy dewastacji. W 1973 r. obiekt przekazano Naczelnej Radzie Adwokackiej do bezpłatnego użytkowania. Odbudowany pałac, po gruntownej przebudowie wnętrz, zaadoptowany został na potrzeby Domu Pracy Twórczej Adwokatury.

 • grób Józefa Chełmońskiego

Grób Józefa Chełmońskiego

Józef Marian Chełmoński, jeden z najwybitniejszych polskich malarzy, przez ostatnie 25 lat swojego życia mieszkał w Kuklówce Zarzecznej – miejscowości graniczącej z Gminą Żabia Wola. Przez długie lata utrzymywał przyjacielskie relacje ze swym spowiednikiem - proboszczem Parafii Ojrzanowskiej ks. Barnabą Pełka.

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

 • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
 • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
 • piątek: w godz. 8:00-15:00